Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ενημερώνει ότι από την Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 η εξυπηρέτηση του κοινού είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεφώνου θα διενεργείται αποκλειστικά μεταξύ των ωρών 12:30 – 14:30.

Προτρέπεστε όπου αυτό είναι εφικτό, να προβαίνετέ σε διευθέτηση ραντεβού για την εξυπηρέτηση σας εντός του καθορισμένου ωραρίου.

Το Ταμείο και ο Κλάδος Πιστοποιημένων Αντιγράφων (1ος όροφος) εξαιρούνται από την πιο πάνω ρύθμιση.

πηγή: Τμήμα Εφόρου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: