Ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας αναφορικά με την Απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου ICSID για διακοπή της διεθνούς διαιτησίας Αlexander Nelin v. Republic of Cyprus

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ενημερώνει ότι, την 1η Νοεμβρίου 2021, το διαιτητικό δικαστήριο στην υπόθεση διεθνούς διαιτησίας του ICSID Alexander Nelin vRepublic of Cyprus (ICSID Case No. ARB/18/41) εξέδωσε Απόφαση, σύμφωνα με τους κανονισμούς του ICSID και κατόπιν διαβούλευσης με τους διάδικους, για τη διακοπή της εν λόγω διεθνούς διαιτησίας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, λόγω μη καταβολής από τον απαιτητή του μέρους του ποσού που απαιτείται για κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ως ήταν και το αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ο απαιτητής, ο οποίος ήταν ο κατ’ ισχυρισμόν δικαιούχος εταιρειών που είχαν καταθέσεις στη Λαϊκή Τράπεζα, προέβαλε αξιώσεις εναντίον της Δημοκρατίας προσβάλλοντας τα μέτρα εξυγίανσης που εφαρμόστηκαν στην τράπεζα το 2013 ως παραβίαση των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας στη βάση της διμερούς συμφωνίας προστασίας επενδύσεων μεταξύ Κύπρου και Λευκορωσίας. Παρόλο που η Δημοκρατία θεωρεί βέβαιο ότι οι αξιώσεις του απαιτητή θα απορρίπτονταν από το διεθνές διαιτητικό δικαστήριο, καθώς τα μέτρα εξυγίανσης αποτελούσαν νόμιμη κανονιστική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, και παρόμοιοι ισχυρισμοί έχουν απορριφθεί από τα δικαστήρια της ΕΕ και άλλα διαιτητικά δικαστήρια, η Κυπριακή Δημοκρατία, υπό τις περιστάσεις, χαιρετίζει την Απόφαση για τη διακοπή της διαιτησίας.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,