Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κας Ειρήνης Λοϊζίδου-Νικολαΐδου σε σχέση με τα αποτελέσματα των ελέγχων για τη χρήση cookies από ιστοσελίδες

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεών μου σε σχέση με τους ελέγχους που διενεργεί το Γραφείο μου σε ιστοσελίδες σχετικά με τη χρήση cookies, ενημερώνω ότι έχουν ολοκληρωθεί περί των 30 ελέγχων που αφορούν κυρίως σε ειδησεογραφικές και άλλες συναφείς ιστοσελίδες ενημέρωσης του κοινού.

Υπενθυμίζεται ότι τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται από έναν δικτυακό τόπο στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή του επισκέπτη, για τα οποία, με βάση τη νομοθεσία, απαιτείται η λήψη συγκατάθεσης των χρηστών (με εξαίρεση αυτά που είναι απολύτως αναγκαία για να μπορεί ο παροχέας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας να παρέχει την υπηρεσία την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης).

Οι διαχειριστές των ιστοσελίδων στις οποίες διενεργήθηκε έλεγχος είχαν λάβει επιστολές με τα ευρήματα του ελέγχου, τα οποία κλήθηκαν να διορθώσουν. Λόγω του ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι ήταν οι πρώτοι του είδους, και οι διαδικτυακοί τόποι αναβαθμίζονται συνεχώς με τη χρήση νέων τεχνολογιών, είχε δοθεί στους διαχειριστές των ιστοσελίδων μεγάλο χρονικό περιθώριο συμμόρφωσης και αποστάλθηκαν σωρεία επιστολών με υποδείξεις/διευκρινίσεις σχετικά με προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί κατά τους ελέγχους.

Τα κυριότερα θέματα που είχαν διαπιστωθεί κατά τους ελέγχους είναι τα ακόλουθα:

  1. Στις περισσότερες ιστοσελίδες δεν υπήρχε ενημέρωση σχετικά με τους σκοπούς χρήσης των cookies.
  2. Ιστοσελίδες, οι οποίες είχαν ενημέρωση για τη χρήση cookies, δεν λάμβαναν τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη χρήση cookies ή ο τρόπος λήψης της συγκατάθεσης δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για νόμιμη συγκατάθεση (ελεύθερη, με δυνατότητα ανάκλησης κ.λπ).
  3. Κάποια cookies, όπως π.χ. για μέτρηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας, ήταν λανθασμένως κατηγοριοποιημένα ως «απολύτως αναγκαία».

Μετά από τις υποδείξεις μας έχουμε διαπιστώσει ότι υπήρξε συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και της στόχευσης του ελέγχου. Oι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και θα επανελέγχεται η συμμόρφωση των ιστοσελίδων.

Στο ερώτημα που τίθεται συνήθως, για το πώς αντιμετωπίζουν τη χρήση των cookies άλλες Εποπτικές Αρχές, θα ήθελα να αναφέρω ότι έχουν διεξάγει και διεξάγουν αντίστοιχους ελέγχους και προβαίνουν σε διάφορες ενέργειες με στόχο τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Το Γραφείο μου παρακολουθεί και συμμετέχει στις συζητήσεις των ομάδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ), κατά τις οποίες εξετάζονται διάφορα θέματα σε σχέση με τη χρήση cookies για περαιτέρω ομοιομορφία στην προσέγγιση των μελών του ΕΣΠΔ. Αν παραστεί ανάγκη θα προβούμε σε επιπρόσθετους ελέγχους για τα θέματα που είναι υπό συζήτηση, όπως π.χ. σε σχέση με τη χρήση των εργαλείων Google Analytics και Facebook connect/pixel, αλλά και άλλων νέων τεχνολογιών.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,