Ανακοίνωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κας Ειρήνης Λοïζίδου Νικολαΐδου αναφορικά με Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε χθες, 10 Ιουλίου 2023, την εκτελεστική Απόφαση για το «Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων ΕΕ – ΗΠΑ». Δυνάμει του νέου πλαισίου προστασίας δεδομένων, οι διαβιβάσεις δεδομένων στις ΗΠΑ μπορούν να πραγματοποιούνται από χώρες της Ένωσης προς εταιρείες στις ΗΠΑ, χωρίς να απαιτείται άλλο εργαλείο διαβίβασης, σχετικές εγγυήσεις ή συμπληρωματικά μέτρα. Ωστόσο, εταιρείες των ΗΠΑ θα είναι σε θέση να προσχωρήσουν στο πλαίσιο αυτό, μετά την ανάληψη δέσμευσης για συμμόρφωση με ένα λεπτομερές σύνολο υποχρεώσεων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Το νέο πλαίσιο αποτελεί την τρίτη κατά σειρά Απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ. Από τις 26 Ιουλίου 2000, οι διαβιβάσεις δεδομένων προς τις ΗΠΑ καλύπτονταν από την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί Ασφαλούς Λιμένα (Safe Harbour), η οποία ακυρώθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στις 6 Οκτωβρίου 2015, μετά από προσφυγή του Max Schrems. Ακολούθως, από τις 12 Ιουλίου 2016, τέθηκε σε ισχύ η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής (Privacy Shield) η οποία, επίσης, ακυρώθηκε στις 16 Ιουλίου 2020 από το ΔΕΕ, μετά από νέα προσφυγή που καταχώρισε o Max Schrems.

Η χθεσινή Απόφαση υιοθετήθηκε μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και των ΗΠΑ, και μετά από σχετική Γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής, προβλέπονται διασφαλίσεις για περιορισμό της πρόσβασης των αρχών πληροφοριών των ΗΠΑ σε όσα δεδομένα Ευρωπαίων πολίτων είναι αναγκαία και αναλογικά για την προστασία της εθνικής ασφάλειας. Επίσης, προβλέπεται ενισχυμένη εποπτεία των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ. Τέλος, κρίνεται σημαντική η σύσταση Δικαστηρίου Ελέγχου της Προστασίας Δεδομένων, το οποίο θα διερευνά και θα επιλύει καταγγελίες πολιτών της Ένωσης, οι οποίες θα αφορούν την πρόσβαση των αρχών εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ στα δεδομένα τους.

Το νέο πλαίσιο θα υπόκειται σε περιοδικές επανεξετάσεις, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με εκπροσώπους της Αρχών Προστασίας Δεδομένων της Ένωσης. Συγκεκριμένα, η πρώτη επανεξέταση θα διενεργηθεί εντός έτους από την έναρξη ισχύος της Απόφασης επάρκειας.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,