Ανακοίνωση ΠΔΣ – Ανανέωση Αδειών Εξασκήσεως του επαγγέλματος για το έτος 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα (ημερ. 1/3/2021) όπως δοθεί παράταση για την ανανέωση των αδειών εξασκήσεως του επαγγέλματος μέχρι και 30/6/2021 λόγω της έκτακτης ανάγκης συνεπεία της επιδημίας του κορωνοϊού (COVID– 19).

Ανεξάρτητα της παράτασης η ανανέωση της επαγγελματικής ασφάλισης είναι υποχρεωτική

Δικηγόροι οι οποίοι δεν θα ανανεώσουν την άδεια τους μέχρι 30 Ιουνίου 2021 τότε θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο (Κεφ.2) να καταβάλουν το διπλάσιο ποσό τόσο για το Ταμείο Συντάξεως όσο και για την ανανέωση της άδειας τους.

Για σκοπούς ανανέωσης της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε την πιο κάτω διαδικασία:

Α. ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Όσον αφορά την ανανέωση της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος μπορείτε να αποστέλλετε ηλεκτρονικά τα απαραίτητα έγγραφα (Βλέπετε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) στο info@cba.org.cy και η πληρωμή να γίνεται μέσω  JCCsmartεπιλέγοντας την ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.cyprusbarassociation.com) και ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο «πληρώστε εδώ»

ή μέσω courier με παράδοση στην πόρτα του γραφείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ΑΔΕΙΑ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΡΟΠΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΔΣ.

Για σκοπούς ανανέωσης της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε την πιο κάτω διαδικασία:

ΔΗΛΩΣΗ / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ότι ασκείτε το επάγγελμα, υπογραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του οικείου Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου (Λευκωσίας – Λεμεσού – Λάρνακας – Αμμοχώστου – Κερύνειας – Πάφου).

Για την βεβαίωση πατήστε το πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/for-lawyers/licence-for-registeredpractising-advocates/documents

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ της συνδρομής σας προς τον οικείο Τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Αντίγραφο του συμβολαίου στο οποίο θα αναγράφετε ο αριθμός ασφαλίστρου και ημερομηνία έναρξης και λήξης του συμβολαίου.

*Η ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης θα πρέπει να συνάδει με      την ημερομηνία έκδοσης της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος (δηλ. 1.1.2021 – 31.12.2021)

Έχει γίνει αναστολή για το έτος 2020 της υποχρέωση συμμόρφωσης σας με τον Κανονισμό Κ.Δ.Π. 386/2017, επομένως για την ανανέωση σας δεν θα σας ζητηθεί συμπλήρωση των απαιτούμενων μονάδων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε όμως, σε περίπτωση που έχετε παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα εντός του 2020 να τα καταχωρήσετε στην μερίδα σας εάν δεν είναι καταχωρημένα καθότι θα προσμετρήσουν για την ανανέωση σας το 2022.

Για καταχώρηση πατήστε https://www.cyprusbar.org/help.aspx

5.  Εξόφληση εισφοράς Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων

Οι πληρωμές προς ΠΔΣ μπορούν να γίνονται είτε :

  • με επιταγές – Οι Επιταγές για τα πιο πάνω ποσά να εκδίδονται στο όνομα του «Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου»,
  • είτε με μετρητά
  • είτε μέσω JCCsmartεπιλέγοντας την ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.cyprusbarassociation.com) και ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο «πληρώστε εδώ»

Λιγότερο από 10 χρόνια άσκησης του επαγγέλματος θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 68 Ευρώ και περισσότερο από 10 χρόνια το ποσό των 171 Ευρώ.

Ευρωπαίοι Δικηγόροι:

Δικηγόροι οι οποίοι έχουν αρ. Μητρώου το οποίο έχει τα αρχικά Ε.Ε. θα πρέπει μαζί με τα πιο πάνω (1, 2, 3, 4, 5, 6) να προσκομίσουν: α) την άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος από την χώρα προέλευσης ή καταγωγής τους β) Λογαριασμό Κοινής ωφέλειας (UtilityBill) το οποίο επιβεβαιώνει την παραμονή τους στην Χώρα Υποδοχής.

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι πρωτοεγγραφέντες Δικηγόροι που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά κατά την διάρκεια του 2030 όπως ανανεώσουν την άδεια τους και για το 2021 (π.χ. Δικηγόρος ο οποίος έχει εγγραφεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2019 θα πρέπει και πάλι να ανανεώσει την άδειά του για το 2020 και να καταθέσει εκ νέου τα έγγραφά του).

Το Γραφείο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου θα είναι ανοικτό καθημερινά (Φλωρίνης 11, γρ.101, 1οςορ. “CityForum”)

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 08.00 – 15.00

Τρίτη: 08.00 – 16.00

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,