Ανακοίνωση ΠΔΣ αναφορικά με τις ακροάσεις υποθέσεων για την αποφυγή συνωστισμού δικηγόρων και διαδίκων στις αίθουσες των Δικαστηρίων

Σε συνέχεια των συντονισμένων ενεργειών του ΠΔΣ σε συνεργασία και διαρκή επικοινωνία με τους Τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους για απάμβλυνση του προβλήματος του μεγάλου συγχρωτισμού που δημιουργείται στους δικαστηριακούς χώρους, εν μέσω της διαρκώς επιδεινούμενης επιδημιολογικής κατάστασης, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει προβεί στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Μέχρι την εξομάλυνση της παρούσας κατάστασης τα Δικαστήρια θα ενημερώνουν από προηγουμένως τους δικηγόρους που θα πρέπει να παραστούν ενώπιόν τους για σκοπούς ακρόασης και αναβάλλουν τις υποθέσεις που δεν υπάρχει χρόνος να ακουστούν, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των διαδίκων.

Διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση για αναβολή υποθέσεων, αφορά αποκλειστικά υποθέσεις για τις οποίες δεν υπάρχει πιθανότητα να ακουστούν και δεν έχει, σε καμία περίπτωση, ως σκοπό, τη μη διεξαγωγή ακροάσεων.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι οι πρόνοιες του Περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2021 βάσει των οποίων αρκετές διαδικασίες/εργασίες μπορούν να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, ως επίσης και η χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης (i – justice) ενισχύουν την αποφυγή συνωστισμού στα Δικαστήρια και τα Πρωτοκολλητεία.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική επικοινωνία, θεωρούμε ότι μπορούν να περιορίσουν στον μέγιστο βαθμό φαινόμενα συνωστισμού στις δικαστικές αίθουσες, ούτως ώστε να διασφαλίζεται εμπράκτως η τήρηση των απαραίτητων μέτρων και πρωτοκόλλων για την ασφάλεια και την υγεία όλων.

Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ΠΔΣ: https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,