Ανακοίνωση | Οι περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικοί Κανονισμοί του 2023

Έχει δημιουργηθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση newcpr@sc.judicial.gov.cy  και σε αυτή θα μπορούν δικαστές και δικηγόροι να αποστέλλουν παρατηρήσεις που τυχόν να έχουν σε σχέση με τους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας του 2023.

Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: