Ανακοίνωση Μεταβατικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου-Ανάκληση 11 θέσεων Επαρχιακού Δικαστή

Ανακοινώνεται ότι η προκήρυξη με αριθμό 996, Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κύριο Μέρος, Τμήμα Α, Αρ. 5463, ημερ. 23 Σεπτεμβρίου, 2022 για τις θέσειςέντεκα (11) Επαρχιακών Δικαστών, ανακαλείται.

Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,