Ανακοίνωση για τη λειτουργία των πρωτοκολλητείων Ε.Δ. Πάφου

Διαβάστε την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου αναφορικά με τη λειτουργία των πρωτοκολλητείων του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου:

Η επαναλειτουργία των πρωτοκολλητείων του Δικαστηρίου Πάφου δεν επιθυμούμε να αποτελέσει αιτία για συνωστισμό των δικηγόρων ή υπαλλήλων των δικηγορικών γραφείων έξω ή μέσα στα Πρωτοκολλητεία με σκοπό την καταχώρηση δικογράφων.

Αντιλαμβανόμαστε ότι ενδεχόμενα μεγάλος όγκος δικηγορικής εργασίας να έχει ήδη ετοιμαστεί και να αναμένει την καταχώρηση και προώθηση τους με την επαναλειτουργία των Πρωτοκολλητείων.

Συγκέντρωση όμως μεγάλου αριθμού προσώπων έξω απo τα γραφεία των Πρωτοκολλητείων στους εσωτερικούς χώρους του Δικαστηρίου εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία όλων μας ακόμα και με τη χρήση των προστατευτικών μέτρων.

Συνεπώς παρακαλείστε όπως λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προγραμματιστείτε ανάλογα αφού οι μέρες που ακολουθούν είναι πολλές και είναι όλες στην διάθεση σας για να εξυπηρετηθείτε στα Πρωτοκολλητεία προ πάντων με ασφάλεια.

Επίσης σε συνέχεια επικοινωνίας μας με τον Πρωτοκολλητή του Ε.Δ.Πάφου μπορούμε να σας παραθέσουμε τις πιο κάτω διευκρινιστικές πληροφορίες για τον καλύτερο προγραμματισμό σας:

Είσοδος στους χώρους των Δικαστηρίων:

· Η είσοδος και στα δύο κτίρια του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου (παλαιό & νέο κτίριο) θα γίνεται μόνο από τις 2 μπροστινές κεντρικές εισόδους. H είσοδος του κυλικείου και οι πλαϊνές επί αυτού εισόδοι θα παραμένουν κλειστές.

· Όλα τα πρόσωπα που επιθυμούν την είσοδο στους εσωτερικούς χώρους των Δικαστηρίων θα πρέπει να φέρουν μαζί τους γάντια και προστατευτικές μάσκες. Το Πρωτοκολλητείο θα έχει τοποθετημένα αποστειρωτικά υγρά στις εισόδους καθώς και στους εσωτερικούς χώρους των Δικαστηρίων. Όσον αφορά τις μάσκες και τα γάντια θα είναι δική σας ευθύνη να τα προμηθευτείτε και να τα έχετε στην κατοχή σας.

· Σε έκαστη κεντρική είσοδο θα υπάρχουν υπαλλήλοι του Πρωτοκολλητείου για έλεγχο και συντονισμό των επισκεπτών για την τήρηση των μέτρων προστασίας και ασφάλειας αλλά και παροχή βοήθειας και πληροφοριών.

· Στον εξωτερικό χώρο των Δικαστηρίων θα τηρηθούν γραμμές αναμονής για την είσοδο των προσώπων εντός του εσωτερικού είτε για εργασία στο Πρωτοκολλητείο (ανάλογα με το γραφείο που επιθυμείτε να επισκεφτείτε ή την εργασία π.χ. ακύρωση Ε/Δ, Οικογενειακό & Ενοικιοστάσιο, Διαχειρίσεις & Διαθήκες, Ποινικό κ.λ.π.), εμφανίσεις ενώπιον Δικαστηρίων, εξυπηρέτηση από το γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου κ.λ.π. Ενδεχόμενα να τοποθετηθούν ανακοινώσεις / πινακίδες για έκαστη γραμμή αναμονής για ευκολία όλων.

· Η είσοδος θα επιτρέπεται ανάλογα και με τον αριθμό των προσώπων που βρίσκονται ήδη εντός του χώρου των δικαστηρίων και των όσων εξέρχονται έτσι ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός.

· Κατά την διάρκεια αναμονής σας στον εξωτερικό χώρο θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας.

Λειτουργία των Πρωτοκολλητείων:

Γενικά:

· Στα γραφεία των Πρωτοκολλητείων ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός που θα έχουν το δικαίωμα εισόδου ανά γραφείο δεν θα υπερβαίνει τα 2 άτομα.

· Όλοι οι υπόλοιποι θα αναμένουν τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας και στην γραμμή αναμονής στον εξωτερικό χώρο του Δικαστηρίου και θα εισέρχονται με την έξοδο των προσώπων που ήταν ήδη μέσα και εξυπηρετούνταν. Οι υπάλληλοι του Δικαστηρίου θα συντονίζουν την διαδικασία.

Το Πολιτικό Πρωτοκολλητείο στο νέο κτίριο:

· Το Πολιτικό Πρωτοκολλητείο θα λειτουργεί κανονικά δηλαδή δεν θα αφήνονται δικόγραφα σε κουτιά. Τα πρόσωπα που θα εισέρχονται στο Πρωτοκολλητείο θα έχουν την δυνατότητα πλήρους χρήσης του Πρωτοκολλητείου.

· Για σκοπούς υποβοήθησης της λειτουργίας του Πρωτοκολλητείου και ελαχιστοποίησης του χρόνου παραμονής σας στο χώρο παρακαλείστε όπως στις περιπτώσεις μαζικών καταχωρήσεων δικογράφων / αγωγών / αιτήσεων π.χ. 20 νέες αγωγές να γίνεται εκ των προτέρων συνεννόηση με το Πρωτοκολλητείο με σκοπό τον συντονισμό των εμπλεκομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους πριν την επίσκεψη τους στο Πρωτοκολλητείο.

· Επίσης και πάλι για σκοπούς υποβοήθησης της λειτουργίας του Πρωτοκολλητείου και ελαχιστοποίησης του χρόνου παραμονής σας στο χώρο θα μας αποστέλλεται το Πινάκιο που θα αφορά τις ημερομηνίες που ορίζονται π.χ. μονομερής αιτήσεις για έκδοση απόφαση, μονομερής αιτήσεις για έκδοση άλλου διατάγματος, δια κλήσεως αιτήσεις που επιδίδονται σε δικηγόρο, δια κλήσεως αιτήσεις που θα επιδοθούν σε διάδικο κ.λ.π. με σκοπό να προχωράτε σε συμπλήρωση όλων των ημερομηνιών από το γραφείο σας και να επισκέπτεστε το χώρο για γρήγορη καταχώρηση.

· Όσον αφορά αποφάσεις ή διατάγματα που επιθυμείτε να γίνουν πιστά αντίγραφα θα υπάρχει κουτί στο χώρο του Πολιτικού Πρωτοκολλητείου και αφού εξασφαλίσετε τοcertifιcate θα το επισυνάπτεται στο διάταγμα / απόφαση που επιθυμείτε να γίνει πιστό αντίγραφο και θα το ρίχνετε στο κουτί. Ο Πρωτοκολλητής όταν ολοκληρώσει την εργασία σε μεταγενέστερο χρόνο θα το τοποθετεί στη θυρίδα σας ή την θυρίδα του γραφείου επιδόσεως σας. Μπορείτε να επικολλάτε ειδική σημείωση στο διάταγμα με το όνομα του δικηγόρου και τον αριθμό της δικαστικής θυρίδας που επιθυμείτε να τοποθετηθεί για ευκολία του Πρωτοκολλητείου.

Τα Πρωτοκολλητεία στο παλαιό κτίριο:

. Για το Ποινικό Πρωτοκολλητείο για αποφυγή επίσκεψης του αναφορικά με την καταχώρηση ιδιωτικών ποινικών υποθέσεων το Πρωτοκολλητείο θα τοποθετήσει κουτί στην είσοδο του παλαιού Δικαστηρίου εντός του οποίου θα μπορείτε να αφήνετε την πρωτότυπη, υπογραμμένη και με επικόλληση χαρτοσήμων ποινική υπόθεση (ΕΝΤΥΠΟ 7) μαζί με ακόμα ένα αντίγραφο του ΕΝΤΥΠΟΥ 7 με σκοπό όταν και εφόσον ο Δικαστής εξετάσει την υπόθεση και επιτρέψει την καταχώρηση του το Πρωτοκολλητείο να συμπληρώσει στο αντίγραφο τον αριθμό της Υπόθεσης ,την ημερομηνία καταχώρησης και την ημερομηνία ορισμού και να σας την τοποθετήσει στην Δικαστική σας θυρίδα. Εκεί όπου καταχωρήσεις γίνονται από γραφεία εκτός Πάφου να αναφέρεται ρητά στο ΕΝΤΥΠΟ 7 το γραφείο επιδόσεως σας στην Πάφο με αναγραφή της Δικαστικής Θυρίδας.

· Όσον αφορά τα εντάλματα κατάσχεσης κινητής περιουσίας (writ) θα υπάρχει κουτί έξω από τα γραφεία των Δικαστικών Επιδοτών στα οποία θα μπορείτε να τοποθετείτε το ένταλμα σας αφού προηγουμένως ακυρώσετε την Ε/Δ που το υποστηρίζει και κάνετε πιστό αντίγραφο την απόφαση. Τα χαρτόσημα που αφορά την καταχώρηση του εντάλματος να επισυνάπτονται επί της πρώτης σελίδας του εντάλματος έτσι ώστε στην συνέχεια ο Αρμόδιος Δικαστικός επιδότης που θα προχωρήσει στην καταχώρηση του στο σχετικό βιβλίο να μπορεί να τα αφαιρέσει και να τα επικολλήσει στο βιβλίο. Σε καμιά περίπτωση τα χαρτόσημα να επικολλούνται στο writαλλά να επισυνάπτονται με συνδετήρα ως δέσμη.

· Όσον αφορά καταλόγους εξόδων για υπολογισμό (assessment) θα υπάρχει κουτί στην είσοδο του παλαιού κτιρίου του Δικαστηρίου για να το τοποθετείται μαζί με αντίγραφο του καταλόγου με σκοπό μόλις καταχωρηθεί από τον Πρωτοκολλητή να σας βάζει το αντίγραφο στην θυρίδα σας. Νοείται ότι όπου απαιτείται η εξασφάλιση το drawn upjudgment με συμπερίληψη των εξόδων όταν θα υπολογιστούν θα πρέπει πριν την τοποθέτηση του καταλόγου στο κουτί να εξασφαλίζεται το σχετικό certificateαπό το Πολιτικό Πρωτοκολλητείο και να το επισυνάπτεται στον κατάλογο εξόδων που θα αφήνεται στο κουτί.

· Αναφορικά με καταλόγους εξόδων για ψήφιση (taxation) επειδή πολλές φορές απαιτείται η επικόλληση στο βιβλίο καταχώρησης του σημαντικού ποσού χαρτοσήμων αυτά δεν θα τοποθετούνται στο συγκεκριμένο κουτί και θα πρέπει να συναντάται τον Πρωτοκολλητή κατ ιδίαν για την καταχώρηση του.

Εμφανίσεις ενώπιον Δικαστηρίων:

Για το ζήτημα αυτό θα αναμένουμε ενημέρωση από την Έντιμη Διοικητική Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου και τον Πρωτοκολλητή και ευελπιστούμε ότι θα επανέλθουμε με νέα ενημέρωση σας.

Να είναι στα υπόψη σας ότι σύμφωνα με τα τετραγωνικά των αιθουσών του νέου Δικαστηρίου (Πολιτικά Δικαστήρια) που είναι περίπου 50 τ.μ. ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 6 άτομα συμπεριλαμβανομένου του Δικαστή και της στενογράφου. Όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα θα πρέπει να αναμένουν στους διαδρόμους την είσοδο τους στην αίθουσα νοουμένου πάντοτε ότι δεν θα υπάρχει συνωστισμός και εκτός αίθουσας.

Οι αίθουσες των Ποινικών Δικαστηρίων που ευρίσκονται στα παλαιό κτίριο του Δικαστηρίου (περίπου 145 τμ.) θα μπορούν ενδεχόμενα να εξυπηρετήσουν περισσότερο αριθμό ατόμων.

Σε κάθε περίπτωση θα αναμένουμε τις τελικές ρυθμίσεις από το Δικαστήριο για τον προγραμματισμό όλων.

Εκ της Επιτροπής 01 Μαίου 2020

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: