Ανακοίνωση για ασκούμενους δικηγόρους- Έντυπα καταγραφής εργασιών & Εξετάσεις Νομικού Συμβουλίου

Δείτε την ανακοίνωση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου αναφορικά με τα έντυπα καταγραφής εργασιών ασκουμένων δικηγόρων και τις εξετάσεις τους:

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων που αφορούν την πανδημία Κορωνοϊού, σας πληροφορούμε ότι η διαδικασία αποστολής των Εντύπων Καταγραφής Εργασιών ισχύει κανονικά. Συγκεκριμένα, στα Έντυπα Καταγραφής Εργασιών του Μαρτίου 2020 θα πρέπει να καταγράφονται οι περιπτώσεις ασκούμενων δικηγόρων που απουσιάζουν από τα γραφεία τους, αναφέροντας τον λόγο απουσίας τους και την περίοδο που απουσιάζουν.  

Περαιτέρω παρακαλούμε όπως, για τις περιπτώσεις που οι ασκούμενοι εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες να αποσταλεί σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό και για τις περιπτώσεις γραφείων που αναστέλλουν τις εργασίες τους ή  για τις περιπτώσεις που η άσκηση πραγματοποιείται από το σπίτι να αποσταλεί σχετική βεβαίωση από το γραφείο.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με την καταβολή του επιδόματος επιφυλασσόμαστε να σας ενημερώσουμε με επόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα, καθότι αναμένουμε οδηγίες από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος.  

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2020 παραμένει ως έχει, δηλαδή ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων είναι 25/05/2020 όπως και η άδεια για προετοιμασία αρχίζει 13/04/2020.

Όσοι ασκούμενοι θα λάβετε επιπλέον άδεια για τις εξετάσεις αυτή δεν θα πληρώνεται.

Για διευκρινίσεις και τυχόν απορίες παρακαλούμε όπως μας αποσταλούν γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση trainee@cybar.org.cy.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,