ΕΔΕΚ για Εστία: Να κατοχυρωθεί το αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών για προσφυγή στη δικαιοσύνη

Η ΕΔΕΚ με ανακοίνωση της καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου προστασίας των πολιτών από εκποίηση της περιουσίας τους κατά τρόπο δίκαιο και αντικειμενικό.

Δείτε τις προτάσεις τoυ κόμματος για την προστασία των πολιτών :

  • Αντί για κρατικοποίηση του Συνεργατισμού η κυβέρνηση να αγόραζε 3,5 δις μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) των πολιτών.
  • Η αντικειμενική αξία του ακινήτου να είναι αυτή που είναι στην αρχική συμφωνία παραχώρησης των δανείων.
  • Να δίνεται στον δανειολήπτη η δυνατότητα να αγοράσει το δάνειό του του σε τιμή μεγαλύτερη από αυτή που τελικά πωλείται στις εταιρείες διαχείρισης ΜΕΔ.
  • Σε περίπτωση προσφυγής σε ένδικα μέσα να αναστέλλεται η διαδικασία εκποίησης μέχρι την τελική απόφαση του δικαστηρίου.
  • Σε περίπτωση προσφυγής στους εγγυητές να γίνεται ισόποσος επιμερισμός του οφειλόμενου ποσού.

Δείτε επίσης: Σχέδιο Εστία: Ακόμη 90 μέρες για συμπλήρωση δικαιολογητικών για όσους κατέθεσαν αίτηση

Σύμφωνα με την ΕΔΕΚ, το σχέδιο ΕΣΤΙΑ φαίνεται πως δεν εξυπηρετεί στο βαθμό που θα έπρεπε τους δικαιούχους πολίτες και οι συγκεκριμένες προτάσεις κάλυπταν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας των πολιτών από τραπεζικές αυθαιρεσίες, διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης των δανείων, δραστική μείωσης των ΜΕΔ με ότι αυτό συνεπάγεται και κατοχύρωση του αναφαίρετου δικαιώματος των πολιτών για προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Print Friendly, PDF & Email