Διοικητικό Δικαστήριο: Aλλαγή ημερομηνίας σε υποθέσεις

Λόγω συνεδρίου, το Διοικητικό Δικαστήριο ανακοινώνει ότι οι ακόλουθες υποθέσεις, οι οποίες είναι ορισμένες ενώπιον της έντιμου Προέδρου κας Μ. Καλλίγερου στις 14 Ιανουαρίου 2020, επαναορίζονται για τον ίδιο σκοπό που είχαν οριστεί, στις 20 Ιανουαρίου 2020.

1084/2019

623/2017

5988/2013

1119/2019

1133/2019

1168/2019

787/2016 Κ.Α

443/2017

209/2018

660/2019

720/2019

1182/2019

1203/2019

1217/2019

1224/2019

1401/2017

1231/2019

1102/2018

565/2019

1287/2019

1301/2019

1329/2019

1336/2019

1343/2019

195/2019

1378/2019

1498/2019

1760/2018

1191/2017

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,