Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας: Aλλαγή ημερομηνίας σε υποθέσεις

Οι πιο κάτω υποθέσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας οι οποίες είναι ορισμένες ενώπιον της Εντίμου Δικαστή κας Χριστιάνας Μιχαηλίδου στις 9 Δεκεμβρίου 2019 μεταφέρονται για τις 11 Δεκεμβρίου 2019 για τον ίδιο σκοπό ως ήταν ορισμένες:

  2017     2018   2019
220/2017 269/2018 5/2019
  1267/2018 449/2019
  1282/2018 459/2019
  1322/2018 524/2019
    574/2019
    640/2019
    662/2019
    704/2019
    716/2019
    847/2019
    880/2019
    ΔΔΠ 25/2019
    ΔΔΠ 28/2019
    ΔΔΠ 43/2019
    ΔΔΠ 46/2019
    ΔΔΠ 49/2019
    ΔΔΠ 52/2019
    ΔΔΠ 55/2019
    ΔΔΠ 58/2019
    ΔΔΠ 61/2019
    ΔΔΠ 64/2019
    ΔΔΠ 68/2019
    ΔΔΠ 95/2019
    ΔΔΠ 153/2019
    ΔΔΠ 156/2019
    ΔΔΠ 162/2019
    ΔΔΠ 165/2019
    ΔΔΠ 168/2019
    ΔΔΠ 306/2019
    ΔΔΠ 334/2019
Print Friendly, PDF & Email