Ανακοίνωση Διοικητικού Δικαστηρίου

Θέμα: Επικοινωνία μεταξύ Δικαστών και Δικηγόρων

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι, μέχρι νεωτέρας, η επικοινωνία με τους Δικαστές του Διοικητικού Δικαστηρίου κ. Φ. Καμένο, ΔΔΔ και κα Ε. Κελεπέσιη, ΔΔΔ, θα γίνεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: akoutalianos@sc.judicial.gov.cy
Αβραάμ Κουταλιανός

Πρωτοκολλητής
Διοικητικού Δικαστηρίου
Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: