Ανακοίνωση Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας – Διαδικασία Καταχώρησης Εγγράφων

Διαβάστε την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας σχετικά με τη νέα διαδικασία καταχώρησης εγγράφων που θα ισχύει από τις 27.10.2020:

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Από τις πρώτες μέρες ανάληψης των καθηκόντων μας, κύριο μας μέλημα ήταν η εξεύρεση λύσεων για τις καθημερινές διαδικασίες ενώπιον των Δικαστηρίων και Πρωτοκολλητείων λόγω της πανδημίας. Πραγματοποιήσαμε σειρά συναντήσεων με Δικαστές και Πρωτοκολλητές οι οποίοι άκουσαν τους προβληματισμούς μας και τις εισηγήσεις μας. Είναι κοινή παραδοχή όλων ότι το κυριότερο πρόβλημα εντοπίζεται στην ακαταλληλότητα και διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Μέρος του προβλήματος θα επιλυθεί με την έναρξη της ενδιάμεσης διαδικασίας του e-justice η οποία θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του χρόνου.  

Ενόψει των ανωτέρω αποφασίστηκαν, με την σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκομένων, ότι από τις 27.10.2020 θα ισχύουν τα κατωτέρω:

 1. Η μεγάλη αίθουσα του Συλλόγου (Εντευκτήριο) θα χρησιμοποιείται για καταχώρηση δικογράφων που αφορούν μόνο Αστικές Υποθέσεις. Ο χώρος θα διαμορφωθεί ούτως ώστε οι Δικηγόροι και Δικηγορικοί υπάλληλοι να εισέρχονται και να τοποθετούν τα έγγραφα σε ειδικά κιβώτια χωρίς να εισέρχονται μέσα στα Πρωτοκολλητεία. Είσοδος και έξοδος θα γίνεται από διαφορετική πόρτα.
 2. Η επιτροπή θα προσλάβει τις υπηρεσίες ατόμου για έλεγχο των εγγράφων και μεταφορά αυτών εντός του Πρωτοκολλητείου.
 3. Θα υπάρχει υπεύθυνος ασφαλείας ο οποίος θα φροντίζει να τηρούνται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για προστασία από την πανδημία και να ρυθμίζει την είσοδο και έξοδο.
 4. Απαγορεύεται η είσοδος εντός της Αίθουσας χωρίς την χρήση προστατευτικής μάσκας.
 5. Τα έγγραφα τα οποία θα μπορούν να τοποθετούνται στα κιβώτια είναι: Δικόγραφα, Ενστάσεις, Αιτήσεις, Κλήση για οδηγίες, Κατάλογοι Εξόδων.
 6. Ένορκες Δηλώσεις θα γίνονται με την ίδια διαδικασία που γίνονταν μέχρι σήμερα. Μετά το πέρας της ένορκης δήλωσης το έγγραφο θα πρέπει να καταχωρείται στα ειδικά κιβώτια εντός της αίθουσας.
 7. Καταχώρηση αγωγών, Interim order, σημείωμα εμφάνισης και έρευνα σε φάκελο θα πραγματοποιείται με την διαδικασία που γινόταν μέχρι σήμερα και θα εξακολουθήσει να γίνεται στο χώρο του Πρωτοκολλητείου. Σε περίπτωση που μαζί με τα ανωτέρω θα καταχωρηθεί και άλλο έγγραφο θα μπορεί να γίνεται εντός τους Πρωτοκολλητείου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 • Σε κάθε έγγραφο θα πρέπει να αναγράφεται στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας η ημερομηνία ορισμού και η Θυρίδα.
 • Κατάλογοι εξόδων θα πρέπει να καταχωρούνται εις διπλούν.
 • Σε περίπτωση που τα χαρτόσημα δεν είναι ορθά το έγγραφο θα επιστρέφεται στην Θυρίδα.
 • Παρακαλούμε τους συναδέλφους να προσέρχονται στο Πρωτοκολλητείο μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο. (π.χ. για έρευνα φακέλου).
 • Εντός του χώρου του Εντευκτηρίου θα υπάρχουν 2 τραπέζια για να μπορούν να γίνονται πιστά αντίγραφα. Επίσης η μικρή αίθουσα του Συλλόγου έναντι της εισόδου του Κτιρίου 1 θα παραμείνει ως έχει σήμερα. 

Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να ακολουθούν τις οδηγίες των υπευθύνων για καλύτερη εξυπηρέτηση και να τηρούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα κατά της πανδημίας.

Για οποιεσδήποτε τυχόν διευκρινήσεις παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στο γραφείο του Συλλόγου.

Εκ της Επιτροπής.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,