Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 24/11/2022

Με την ευκαιρία της επίσκεψης του στην Κύπρο, για την απονομή του Αριστείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, για το 2022 από την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, ο Δρ. Συμεών Συμεωνίδης διακεκριμένος Κύπριος Καθηγητής στο Willamette University College of Law στην Αμερική, έδωσε την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, 2022 Ομιλία στο Ανώτατο Δικαστήριο με θέμα «Η Σύμβαση της Χάγης για την Αναγνώριση και Εκτέλεση Αλλοδαπών Δικαστικών Αποφάσεων του 2019”.

Η Ομιλία διεξήχθη στην Αίθουσα Διαλέξεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου και την παρακολούθησαν Δικαστές, Κρατικοί Αξιωματούχοι, Ακαδημαϊκοί Νομικών Σχολών, Δικηγόροι και Νομικοί Λειτουργοί του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Αντώνης Λιάτσος απηύθυνε χαιρετισμό ενώ τον συντονισμό είχε ο κ. Γιώργος Ερωτοκρίτου πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου αφού εξήρε την εμβληματική προσωπικότητα του καθηγητή Συμεών Συμεωνίδη, ο οποίος έλαβε μέρος στην κατάρτιση της Σύμβασης της Χάγης τόνισε ότι:

«Από την ίδια την διατύπωση των διατάξεων της Σύμβασης, προκύπτει ότι αντικείμενό της είναι η θέσπιση ενός εναρμονισμένου και απλουστευμένου διεθνούς καθεστώτος, σε σχέση με την αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Μέσω της δικαστικής συνεργασίας, η Σύμβαση της Χάγης προωθεί τη διευκόλυνση του διεθνούς πολυμερούς εμπορίου και των επενδύσεων, την ουσιαστική πρόσβαση στη ‘διασυνοριακή’ δικαιοσύνη και την ενίσχυση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, της απρόσκοπτης διεθνούς κυκλοφορίας των δικαστικών αποφάσεων. Επιτυγχάνεται, με αυτόν τον τρόπο, η ασφάλεια δικαίου, έννοια θεμελιώδης, δημοκρατική και οικουμενική, αλλά και συνάμα νομική αντηρίδα, προς εδραίωση του νομικού πολιτισμού μας».

Ο καθηγητής Δρ. Συμεών Συμεωνίδης στην ομιλία του εξήγησε με σαφήνεια, όχι μόνο το ιστορικό, αλλά και το παρασκήνιο που οδήγησε στη νέα Σύμβαση της Χάγης του 2019, η οποία όπως είναι γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου, 2023. Επίσης διασύνδεσε τη νέα Σύμβαση με τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Κανονισμό επί του θέματος και εξήγησε τις εξαιρέσεις, τις πρόνοιες και το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης, με έμφαση στις προϋποθέσεις για αναγνώριση μιας αλλοδαπής απόφασης

Συνθήκη Χάγης 

Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,