Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου για την πρόσληψη επιπρόσθετων ιδιωτών επιδοτών για την Επαρχία Λευκωσίας

Επειδή έχουν προκύψει επιπρόσθετες ανάγκες οι οποίες συνηγορούν σε περαιτέρω αύξηση του αριθμού επιδοτών στην Επαρχία Λευκωσίας, το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει πως δικαιολογείται η χορήγηση άδειας σε ιδιώτες επιδότες προς εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος ιδιωτικών επιδόσεων και ως εκ τούτου ζητείται η υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 13 Ιανουαρίου, 2023 για τη χορήγηση τριών (3) νέων αδειών ιδιωτών επιδοτών.

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι Λευκωσίας οι οποίοι υπέβαλαν ήδη αίτηση κατά την προηγηθείσα δημοσίευση ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου, 2022, θα θεωρούνται υποψήφιοι και στην παρούσα διαδικασία και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι οι άδειες επιδοτών που θα χορηγηθούν είναι επί προσωπικής βάσης και οι επιδότες που θα αδειοδοτηθούν θα εξουσιοδούνται από το Ανώτατο Δικαστήριο και θα επέχουν θέση λειτουργού του Δικαστηρίου για να διενεργούν επιδόσεις σύμφωνα και βάσει των προνοιών της Διαταγής 5Β των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και την εξασφάλιση εντύπου αιτήσεως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Διοικητικό Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, στον οποίο και θα πρέπει να υποβληθεί η αίτηση, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Δείτε την Αίτηση, τον Κανονισμό Επιδοτών και τα Τέλη ιδιωτών επιδοτών.

Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,