Κυκλοφόρησε η «Επετηρίδα Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Frederick 2013-2019» «ΔΗΜΩΝΑΣΣΑ»

Το Πανεπιστήμιο Frederick κυκλοφόρησε την  Επετηρίδα του για την χρονική περίοδο λειτουργίας του Τμήματος Νομικής, δηλαδή 2013-2019, με τίτλο «ΔΗΜΩΝΑΣΣΑ»  σε επιμέλεια του Καθηγητή Χρίστου Κληρίδη, Προέδρου Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Frederick.

Η Επετηρίδα αποτελείται από 238 σελίδες και περιέχει τα ακόλουθα 5 κεφάλαια:

Α. ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. «Το Δίκαιο της Απόδειξης μετά την τροποποίηση του 2004», Κώστας Κληρίδης, Γενικός Εισαγγελέας

2. «Αρχές της Επιείκειας: Νομική και εννοιολογική ανάλυση», Δρ. Ιωάννης Βουδούρης, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Frederick.

3. «Τα Δικαιώματα Παιδιού – Μαθητή», Αλέξανδρος Κληρίδης

Β. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

4. Message from Mr. Quito Raimondi, President of the European Court of Human Rights to the Conference on “Human Rights: Trends and prospects”

Frederick Law Department, Nicosia 2 March 2017

4A. «Ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στη διασφάλιση και ενδυνάμωση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Κύπρο όπως αυτά διαμορφώνονται με τις σύγχρονες αντιλήψεις», Κώστας Κληρίδης Γενικός Εισαγγελέας

5. « Η Εφαρμογή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα πλαίσια του Κράτους Δικαίου», Μύρωνας Νικολάτος, Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου

6. «Η Αρχή της αποτελεσματικότητας όπως αυτή χρησιμοποιείται κατά την ερμηνεία, εφαρμογή και εκτέλεση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (φύση, μηχανισμός και σημασία)» Γ.Α. Σεργίδης, Δικαστής ΕΔΑΔ

7. «Η Απαγόρευση των Διακρίσεων υπό την ΕΣΔΑΔ (Άρθρο 14): Ερμηνεία, εφαρμογή και μηχανισμοί», Γιώργου Σεργίδη, Δικαστής ΕΔΑΔ

Γ. Ευρωπαϊκό  Δίκαιο

8. Opening speech by the Honorable Mr. Justice Myron Michael Nicolatos President of the Supreme Court of Cyprus during the visit of the Honorable President of the European Court of Justice Baron Koen Lenaerts.

9. «Το Δικαίωμα Πραγματικής Προσφυγής και Αμερόληπτου Δικαστηρίου, Άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Καθηγητή Χρίστου Κληρίδη.

10. «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Σκέψεις και Προβληματισμοί», Επίκουρου Καθηγητή Κουρούπη Κωνσταντίνου

11. «Προοπτικές Κοινής Ενωσιακής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας», Δρ. Σάββα Γεωργιάδη, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Frederick

12. «H επίδραση του ΓΚΠΔ στην Δικαστηριακή Πρακτική και Λειτουργία», Γιώργου Χριστοφίδη, Διδάκτορα Νομικής, Πρώην Επισκέπτη Λέκτορα Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Frederick

13. «Η κατοχύρωση της αξιοπρέπειας στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ» Βασιλική Καραγκούνη, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Frederick

Δ. Δημόσιο  Δίκαιο

14. «Η Αναθεώρηση του Συντάγματος στην Ελλάδα και την Κύπρο», Πρώην αντιπρόεδρος Ελληνικής Κυβέρνησης – Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ Ευάγγελου Βενιζέλου

Ε. Βιβλιοπαρουσίαση

15. Παρουσίαση βιβλίου «Το Δίκαιο της Απόδειξης» του Χρίστου Κληρίδη, Αντρέα Πασχαλίδη

16. Βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου του Χρίστου Φ. Κληρίδη «Κυπριακό Δίκαιο της Απόδειξης» Νομική Βιβλιοθήκη 2018, Χάρη Παπαχαραλάμπους, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Κύπρου

Η έκδοση καλύπτει τα πιο πάνω θέματα, καθώς επίσης συμπεριλαμβάνει υλικό από ορισμένες δραστηριότητες του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick την πρώτη πενταετία λειτουργίας του. Μέσα από την Επετηρίδα, αναδύονται οι σύγχρονες τάσεις, εξελίξεις και προοπτικές στο δίκαιο.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,