Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τη λειτουργία του e-justice

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως χαιρετίζει την έναρξη της λειτουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (e-justice). Η ολοκληρωμένη λειτουργία του συστήματος σηματοδοτεί τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή στον τομέα της δικαιοσύνης, που αναμένεται να εξυπηρετήσει τα μέγιστα στη λειτουργία των Δικαστηρίων.

Το ολοκληρωμένο σύστημα αναμφίβολα θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του δικαστικού μας συστήματος. Tα οφέλη του πολλά και προφανή: Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για όλους τους χρήστες του συστήματος, μεγαλύτερη ασφάλεια φύλαξης των ψηφιοποιημένων εγγράφων, δυνατότητες πιο εύκολης αναζήτησης φακέλων και ταυτόχρονη θέαση τους από περισσότερους χρήστες, ασφάλεια πληρωμών, εξοικονόμηση εργατοωρών και καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού, άμεση επικοινωνία και ενημέρωση κυβερνητικών υπηρεσιών, δικηγόρων και διαδίκων για την εξέλιξη υποθέσεων που τους αφορούν.

Η Kυβέρνηση δίνει υψηλή προτεραιότητα στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και υποστηρίζει ενεργά τις όποιες καινοτόμες λύσεις και μέτρα αποσκοπούν στην οικοδόμηση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος απονομής δικαιοσύνης, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η χρήση της τεχνολογίας αναμφίβολα συμβάλλει θετικά στην ενίσχυση της ποιότητας της δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας, μαζί με άλλα έργα, το χρόνιο πρόβλημα των καθυστερήσεων.

Με την ευκαιρία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ευχαριστεί το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Ανώτατο Δικαστήριο και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, που μέσα από τη στενή και αρμονική τους συνεργασία οδήγησαν στην υλοποίηση του πολύ σημαντικού και καινοτόμου αυτού έργου.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,