Παράταση πληρωμής φόρου χωρητικότητας και οφειλόμενου ετήσιου τέλους διαχείρισης νηολογίου

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, στηρίζοντας τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους πλοιοκτήτες Κυπριακών πλοίων, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) ανακοινώνει την παράταση στην πληρωμή του φόρου χωρητικότητας και του οφειλόμενου ετήσιου τέλους διαχείρισης νηολογίου. 

Σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο φόρος χωρητικότητας και το ετήσιο τέλος διαχείρισης νηολογίου για το φορολογικό έτος 2020, που θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020, καθίστανται πληρωτέα την 31η Μαΐου 2020.

Σημειώνεται επίσης ότι για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του ΥΦΥΝ και την αποτελεσματική και ποιοτική παροχή υπηρεσιών στους πελάτες και συνεργάτες του, το ΥΦΥΝ έχει προβεί σε ειδικές ρυθμίσεις λειτουργίας που να διασφαλίζουν την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.  Ως εκ τούτου, το κοινό καλείται όπως πραγματοποιεί τα αιτήματα του ηλεκτρονικά σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο.

Ανακοίνωση Υφυπουργείου Ναυτιλίας

Print Friendly, PDF & Email