Παράταση των μέτρων που είχε εξαγγείλει το Υπουργείο Εργασίας για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, ενημερώνει το κοινό ότι από την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 και για όσο διάστημα θα βρίσκονται σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα του κράτους, σύμφωνα με το  διάταγμα στο πλαίσιο του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου από τον Υπουργό Υγείας, θα συνεχίσουν να ισχύουν οι πιο κάτω ρυθμίσεις:

  • Οι κρατικοί Παιδοκομικοί Σταθμοί παγκύπρια συνεχίζουν να βρίσκονται σε αναστολή της λειτουργίας τους.
  • Οι Βρεφοπαιδοκομικοί Σταθμοί παγκύπρια, που λειτουργούν, είτε από Ιδιώτες, είτε από Μη Κυβερνητικούς Φορείς,  συνεχίζουν να βρίσκονται σε αναστολή της λειτουργία τους. 

Για τη λειτουργία των Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Print Friendly, PDF & Email