Διευκρινίσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για τις υποτροφίες της Νομικής Σχολής

Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής ανακοίνωσης, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διευκρινίζει τα πιο κάτω:

  • Οι δέκα (10) υποτροφίες για δικηγόρους και δέκα (10) υποτροφίες για απασχολούμενος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ισχύουν για το Εαρινό Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2020, που αρχίζει στις 3 Φεβρουαρίου 2020
  • Θα προσφερθούν συνολικά είκοσι (20) υποτροφίες ύψους 20%, υπό τη μορφή μείωσης των διδάκτρων
  • Οι δέκα υποτροφίες ισχύουν για το συμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Δημόσια Διοίκηση»
  • Για σκοπούς εξέτασης των αιτήσεων και τελικής επιλογής των υποτρόφων, οι ενδιαφερόμενοι για το συμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» καλούνται να αποστείλουν τα προσωπικά τους στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση constantinou.e@unic.ac.cy. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο 22 841526
  • Οι άλλες δέκα υποτροφίες ισχύουν για το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Νομική»
  • Για σκοπούς εξέτασης των αιτήσεων και τελικής επιλογής των υποτρόφων, οι ενδιαφερόμενοι για το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Νομική» καλούνται να αποστείλουν τα προσωπικά τους στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση dl.admissions@unic.ac.cy. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο 22842020
  • Η προθεσμία για υποβολή όλων των αιτήσεων είναι στις 2 Φεβρουαρίου 2020.

Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών

Το συμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται σε οποιαδήποτε θέση του ευρύτερου δημόσιου τομέα και στόχο έχει την ανάπτυξη του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των σπουδαστών. Περιλαμβάνει μαθήματα όπως: Δομή και Οργάνωση του Κράτους και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Διοικητική Οργάνωση και Διοικητικός Προγραμματισμός, Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός στον Δημόσιο Τομέα, Στρατηγική Ανάλυση κ.ο.κ.

Το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη «Νομική» σκοπό έχει να παράσχει τη δυνατότητα για εμβάθυνση και εξειδίκευση στην ενότητα που συγκροτείται από τα γνωστικά αντικείμενα/πεδία του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Επιχειρήσεων ή στη θεματική ενότητα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Δικαιοσύνη». Περιλαμβάνει μαθήματα όπως δίκαιο ανταγωνισμού, πνευματικής ιδιοκτησίας, δημοσίων συμβάσεων, εργατικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο και κοινωνική δικαιοσύνη, ευρωπαϊκό δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.ο.κ.

Κριτήρια Εισδοχής

Οι υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος (ακαδημαϊκά και άλλα σχετικά προσόντα, επαγγελματική εμπειρία, συστατικές επιστολές, καλή γνώση μιας τουλάχιστον πρόσθετης ξένης γλώσσας, ερευνητικές δυνατότητες), στη βάση αξιολογικών κριτηρίων προτεραιότητας, και ισχύουν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Aνακοίνωση Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Print Friendly, PDF & Email