Ασκούμενοι δικηγόροι που εργάζονται σε γραφεία που δήλωσαν αναστολή εργασιών την περίοδο του κορωνοϊού, δεν θα πληρωθούν

Σύμφωνα με επιστολή του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου προς τους ασκούμενους δικηγόρους, όσοι ασκούμενοι εργάζονται σε δικηγορικά γραφεία τα οποία είχαν αναστείλει τις εργασίες τους, την περίοδο του κορωνοϊού, δεν θα πληρωθούν.

Διαβάστε αυτούσια την επιστολή του Παγκύπριου Δικηγορικού Σύλλογου:

Αγαπητοί,

Παρακαλούμε  μαζί με το έντυπο καταγραφής εργασιών για τον μηνά Απρίλιο 2020 (στο ίδιο email) να αποσταλεί/επισυναφθεί σχετική Βεβαίωση/ Επίσημη Υπεύθυνη Δήλωση από κάθε Υπεύθυνο Γραφείου/ Καθοδηγητή Ασκούμενου, που να διευκρινίζει και να επιβεβαιώνει τις ακριβείς ημερομηνίες για τα πιο κάτω:

1.Αναστολή εργασιών του γραφείου σας – Ημερομηνίες από πότε – πότε (ολική διακοπή εργασιών του γραφείου, όχι μειωμένο ωράριο)

2.Εργασίας από το σπίτι –  Ημερομηνίες από πότε – πότε – μέθοδος (τηλεργασία κ. α)

3. Συνέχιση Εργασίας από το Γραφείο – Κανονική Λειτουργία (ή και μειωμένο ωράριο)

Νοείται ότι οι Βεβαιώσεις / Δηλώσεις είναι άκρως δεσμευτικές.

Περαιτέρω ενημερώνεστε ότι, όσα γραφεία έχουν αναστείλει τις εργασίες τους ο Ασκούμενος Δικηγόρος θα μένει εκτός πληρωμής για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

ΤΜΗΜΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email