ΚΤΚ: Συγκεντρωτικά στοιχεία του Κυπριακού Τραπεζικού Τομέα για την αναστολή δόσεων χορηγήσεων

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, δημοσίευσε στις 14 Μαΐου, τους πίνακες που παρέχουν συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, στοιχεία για την αναστολή δόσεων χορηγήσεων:

Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (στοιχεία για την  αναστολή δόσεων χορηγήσεων) με ημερομηνία αναφοράς 24 Απριλίου 2020  

Γραφήματα με συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (στοιχεία για την αναστολή δόσεων χορηγήσεων) με ημερομηνία αναφοράς 24 Απριλίου 2020  

Το ύψος της αναστολής δόσεων ανέρχεται σε €894,2 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα €632,6 εκατ. αφορούν σε εταιρικά δάνεια, ενώ τα €261 εκατ σε δάνεια νοικοκυριών.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, αναστολή δανείων αιτήθηκαν συνολικά 27.187 δανειολήπτες εκ των οποίων οι 24.266 αφορούν σε νοικοκυριά και οι 2.961 επιχειρήσεις.

Η αναστολή δανείων μέχρι τις 24 Απριλίου, αφορά συνολικά 46.734 πιστωτικές διευκολύνσεις, εκ των οποίων οι 38.847 αφορούν σε διευκολύνσεις νοικοκυριών και οι 7.887 επιχειρηματικές διευκολύνσεις.

Από τα εταιρικά δάνεια, βάσει των στοιχείων της ΚΤΚ με ημερομηνία αναφοράς 29 Φεβρουαρίου 2020 (ημερομηνία αναφοράς για σκοπούς του διατάγματος), σχεδόν το ένα τρίτο των δανείων για τα οποία ζητήθηκε αναστολή δόσεων αφορά στον τομέα φιλοξενίας και εστίασης με μικτή αξία €1,30 δισ και 384 δανειολήπτες. Ακολουθεί ο τομέας των δραστηριοτήτων ακίνητης ιδιοκτησίας με €910 εκατ, (392 δανειολήπτες), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με €677,5 εκατ. (745 δανειολήπτες) και οι κατασκευές με μικτή αξία δανείων €453 εκατ. (275 δανειολήπτες). Η αξία των δανείων του τομέα της μεταποίησης για τα οποία ζητήθηκε αναστολή δόσεων ανέρχεται στα €304 εκατ. (308 δανειολήπτες).

Ακολουθεί ο τομέας των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων με €211 εκατ. (209 δανειολήπτες). Ο επόμενος τομέας από πλευράς μικτής αξίας δανείων είναι οι μεταφορές και αποθήκευση με €150 εκατ. (83 δανειολήπτες) με τον τομέα των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών δραστηριοτήτων να ακολουθεί με €83 εκατ (69 δανειολήπτες).

Στον τομέα της εκπαίδευσης η μικτή αξία των δανείων για τα οποία ζητήθηκε αναβολή δόσεων ανερχόταν στο τέλος Φεβρουαρίου στα €73 εκατ. (58 δανειολήπτες).

Αξίζει να σημειωθεί πως η αξία των δανείων για τα οποία ζητήθηκε αναστολή δόσεων στον τομέα της επικοινωνίας και πληροφορικής ανέρχεται σε €40,6 εκατ. (43 δανειολήπτες), ενώ σε ό,τι αφορά τον τομέα των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών η αξία των δανείων για τα οποία έχει δοθεί αναστολή δόσεων περιορίζεται σε €1,4 εκατ (5 δανειολήπτες).

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email