Δείτε τη διαδικασία που θα τηρείται στα Επαρχιακά Δικαστήρια Λάρνακας/ Αμμοχώστου

Τα Επαρχιακά Δικαστήρια Λάρνακας/ Αμμοχώστου, ανακοινώνουν ότι ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται σε σχέση με τον κορωνοϊό και σε συμφωνία με την σχετική ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 16.3.2020 και τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση , οι υποθέσεις ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ όλων των Δικαστών που είναι ορισμένες αναβάλλονται και ορίζονται για οδηγίες/προγραμματισμό σε ημερομηνίες που φαίνονται στα πινάκια που αναρτώνται.

Νοείται ότι το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται υποθέσεων που θεωρούνται επείγουσας φύσης, ήτοι:

1.Αιτήσεις για ενδιάμεσα διατάγματα σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Το κατεπείγον της εκδίκασης κρίνεται από τον αρμόδιο Δικαστή, από τον οποίο και λαμβάνεται σχετική άδεια εφόσον προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία στον αριθμό 24802748 του Δικαστηρίου.

2.Διαδικασίες εκδόσεως φυγοδίκων ή εκζητουμένων προσώπων, Παρακαλούνται οι δικηγόροι που χειρίζονται υποθέσεις που εμπίπτουν σε κάποια από τις πιο πάνω κατηγορίες όπως, πριν την ημερομηνία που η υπόθεση τους είναι ορισμένη, επικοινωνούν τηλεφωνικά και μεταξύ των ωρών 07:30 – 15:00 στον αριθμό 24802748 για να διευθετηθεί η εκδίκαση των εν λόγω υποθέσεων.

Οι δικηγόροι και/ή διάδικοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ως άνω τηλεφωνικό αριθμό για τυχόν διευκρινίσεις αναφορικά με τα πιο πάνω μεταξύ των ωρών 13:00 – 15:00 . Παράκληση όμως είναι όπως η χρήση της εν λόγω ευχέρειας γίνεται λελογισμένα και μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Επίσης ο Δικηγορικός Σύλλογος Αμμοχώστου ενημερώνει τα μέλη του ότι στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώστου θα αναρτώνται επί καθημερινής βάσεως τα πινάκια του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας – Αμμοχώστου με τις νέες ημερομηνίες.

Δείτε σχετική ανακοίνωση του ΔΣΑ:

Image may contain: text
Image may contain: text
Image may contain: text
Print Friendly, PDF & Email