Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας: Aνακοίνωση για τη χρήση του εντευκτηρίου και της αίθουσας του προς διευκόλυνση των δικηγόρων


Διαβάστε την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας :

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνεννόηση με την Διοικητική Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και προς καλύτερη διευκόλυνση σας, το εντευκτήριο του Συλλόγου μπορεί να χρησιμοποιείται από Δικηγόρους και Δικηγορικούς υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν αρκετά έγγραφα για πιστοποίηση και/ή άλλες συναφείς εργασίες. Θα μπορείτε να ζητάτε από τους αρμόδιους Πρωτοκολλητές τις σφραγίδες και/ή τα certifications τα οποία θα πρέπει να επιστρέφονται μόλις διεκπεραιώσετε τις εργασίες σας. Στο χώρο του εντευκτηρίου θα μπορούν να βρίσκονται μέχρι 10 άτομα ανά πάσα στιγμή, τα οποία θα πρέπει να τηρούν τις ενδεικνυόμενες αποστάσεις.

Επίσης η αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας απέναντι από το Πρωτοκολλητείο Αστικών Υποθέσεων, μπορεί να χρησιμοποιείται από τους Δικηγόρους για αναμονή. Στην αίθουσα θα μπορούν να βρίσκονται μέχρι 5 άτομα ανά πάσα στιγμή, τα οποία θα πρέπει να τηρούν τις ενδεικνυόμενες αποστάσεις.

Επιτροπή Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

Print Friendly, PDF & Email