ΔΣΑ: Πειθαρχική διαδικασία σε όσους δεν τηρούν τα μέτρα προστασίας της υγείας των δικηγόρων

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών με ανακοίνωση του καλεί τους δικηγόρους, τις δικηγορικές εταιρίες και τα νομικά τμήματα εταιριών, που απασχολούν άνω των τεσσάρων ατόμων στον ίδιο χώρο, να περιορίσουν τη φυσική παρουσία των δικηγόρων, υιοθετώντας είτε τηλεργασία, είτε εκ περιτροπής απασχόληση (έως δύο ατόμων ανά ημέρα).

Με νέα ανακοίνωση, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Χαράλαμπος Αναλυτής, προειδοποιεί με πειθαρχική διαδικασία στην περίπτωση παραβίασης των συστάσεων των υγειονομικών αρχών και σε όσους θέτουν σε κίνδυνο την υγεία δικηγόρων τους και καλεί τους δικηγόρους να υποβάλουν σχετική αναφορά όταν δεν τηρούνται οι συστάσεις αυτές στο χώρο εργασίας.

Με τη σειρά του, δικηγόρος στην Κύπρο, αναδημοσιεύει την ανακοίνωση του ΔΣΑ και καλεί τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο να εκδόσει ανάλογη ανακοίνωση για τα μέλη του.

Print Friendly, PDF & Email