Έκκληση αποχής από τις δικαστικές εμφανίσεις και από το Δικηγορικό Σύλλογο Πάφου

Δείτε την ανακοίνωση του Δικηγορικό Σύλλογο Πάφου :

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου σε έκτακτη σημερινή της Συνεδρία, αποφάσισε ομόφωνα όπως καλέσει τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου να απέχουν από όλες τις δικαστικές εμφανίσεις σε όλες τις διαδικασίες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για τις ημερομηνίες 16/03/2020 και 17/03/2020.

Η πιο πάνω απόφαση έχει ως στόχο την αποφυγή συνωστισμού τόσο στο χώρο  του Δικαστηρίου όσο και στις Δικαστικές Αίθουσες, με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της επιδημίας του ιού Covid-19 και κατ’ επέκταση την προστασία των μελών, των πολιτών, του προσωπικού των Δικαστηρίων και των Δικαστών και έχει ληφθεί εν αναμονή της συνάντησης του Προέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με το Ανώτατο Δικαστήριο, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα 16/03/2020 και στην οποία αναμένεται να ληφθούν νέα κατάλληλα μέτρα.

Στα πλαίσια τις πιο πάνω απόφασης προτρέπονται τα μέλη μας όπως:

(α)  Απέχουν  από τις δικαστικές διαδικασίες κάθε φύσης και όπως απέχουν εν γένει από τον χώρο του Δικαστηρίου, εκτός εάν είναι απόλυτα αναγκαίο.

(β)  Ειδοποιήσουν και παροτρύνουν τους πελάτες, τους διαδίκους σε πολιτικές δίκες, μάρτυρες σε πολιτικές δίκες, κατηγορούμενους, κατηγόρους, μάρτυρες και παραπονούμενους σε ποινικές διαδικασίες, να μην προσέρχονται στο Δικαστήριο κατά τις πιο πάνω ημερομηνίες.

(γ) Να μην προσέρχονται οι ίδιοι ή υπάλληλοί τους στα πρωτοκολλητεία για καταχωρήσεις, εκτός αν είναι επείγουσας φύσης.

(δ) Να μην προσέρχονται με πελάτες στους πρωτοκολλητές για ένορκες δηλώσεις, καταχώρηση, ακύρωση ή λήψη διαθηκών και άλλων εγγράφων, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο.

Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τις πολιτικές υποθέσεις, αυτές θα οριστούν σε νέες ημερομηνίες οι οποίες θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά για ενημέρωσή σας. Αναφορικά με τις ποινικές υποθέσεις, δεδομένης της απουσίας του κατηγορουμένου και του δικηγόρου του λόγω της αποχής και στα πλαίσια της σχετικής Ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 11/03/2020, αναμένεται ότι το δικαστήριο θα εξετάσει εύλογα και δίκαια το ενδεχόμενο τα εντάλματα που θα εκδοθούν, να παραμείνουν ανεκτέλεστα μέχρι την επόμενη ημερομηνία που αυτά θα οριστούν για έλεγχο. Για την ημερομηνία ορισμού κάθε υπόθεσης, θα ενημερωθείτε και πάλι ηλεκτρονικά.

Διευκρινίζεται επίσης ότι δεν μπορεί οποιοσδήποτε να αποκλείσει την περίπτωση εμφάνισης δικηγόρου που θα επιλέξει να εμφανιστεί σε διαδικασία, παρά την κήρυξη αποχής, ή διαδίκου προσωπικά, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να αιτηθούν την προώθηση της όποιας διαδικασίας, παρά την κήρυξη της αποχής του δικηγορικού σώματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αναμένουμε από το Δικαστήριο και πάλι να ασκήσει την διακριτική του ευχέρεια επί του αιτήματος εύλογα και δίκαια ανά περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη του λόγου της αποχής του δικηγορικού σώματος από τις δικαστικές διαδικασίες.

Για επείγουσας φύσης υποθέσεις, προσωρινά διατάγματα, προσωποκρατήσεις, ποινικές διαδικασίες όπου ο κατηγορούμενος είναι υπό κράτηση, καλούμε τα μέλη μας να έρθουν σε επικοινωνία με τους αντιδίκους από πριν για τον χειρισμό κάθε υπόθεσης, με γνώμονα την διεκπεραίωση της κάθε υπόθεσης με τρόπο που να αποφεύγεται ο συνωστισμός στις δικαστικές αίθουσες.

Χρέος όλων μας είναι η αντιμετώπιση του όλου θέματος της εξάπλωσης του ιού Covid-19, με υπευθυνότητα, σύνεση και αλληλεγγύη.

Print Friendly, PDF & Email