Όλες οι νέες ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας για τα Ειδικά Σχέδια και την Καταβολή Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Διαβάστε τις νέες ανακοινώσεις του  Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για την περί Παράτασης της Προθεσμίας Καταβολής Εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Απόφαση (15)

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για την περί του Σχεδίου Ειδικού Επιδόματος Στήριξης Ανέργων Απόφαση (14)

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για την περί Ειδικού Σχεδίου Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης Απόφαση (13)

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για την περί Ειδικού Σχεδίου Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης Απόφαση (12)

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για την περί Ειδικού Σχεδίου των Αυτοτελώς Εργαζομένων Απόφαση (11)

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για την περί Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας Απόφαση (10)

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών – Απόφαση (9)

Τα πέντε Σχέδια αφορούν τα Σχέδια  Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας, Αυτοτελώς Εργαζομένων, Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης και Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης που ίσχυσαν από 16/3/20 μέχρι 12/4/20 και τώρα θα ισχύσουν από 13.4.20 μέχρι 12.5.20 με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

  • Εντάσσονται και όσοι για πρώτη φορά άρχισαν εργασία τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020 υπό την προϋπόθεση ότι θα δηλωθούν από τον εργοδότη τους σε νέο έντυπο που έχει δημοσιευτεί (ΕΕΑ7) και θα δηλωθεί ο μισθός τους.
  • Εφαρμόζεται αναδρομικά το κατώτατο ποσό επιδόματος των €360 για περίοδο 4 εβδομάδων.
  • Καταβάλλεται αναδρομικά το μεγαλύτερο ποσό ως ειδικό ανεργιακό επίδομα και επίδομα ασθενείας που προκύπτει από την σύγκριση του τελευταίου μισθού και των ασφαλιστικών προϋποθέσεων του 2018.

Σημειώνεται ότι έχουν ήδη καταβληθεί συμπληρωματικά επιδόματα για τις πιο πάνω αλλαγές που έγιναν στα Σχέδια τα οποία είχαν και αναδρομική ισχύ.

Επιπρόσθετα, έχει δημοσιευτεί ένα νέο σχέδιο για όσους είναι άνεργοι και έχουν εξαντλήσει το κανονικό ανεργιακό τους επίδομα, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020, όπου με βάση το Νέο Σχέδιο θα παρέχεται ειδικό επίδομα €360.  Την ερχόμενη Τρίτη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, coronavirus.mlsi.gov.cy, οι νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις για όλα τα Σχέδια έτσι ώστε να είναι δυνατόν οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώνουν τις αιτήσεις ηλεκτρονικά.  

Για όσους εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει γίνει κατορθωτό να επιβεβαιωθεί ο τραπεζικός Λογαριασμός που δήλωσαν παρόλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν και για όσους δεν δήλωσαν τραπεζικό Λογαριασμό για την καταβολή των επιδομάτων του, αρχίζει από αύριο η έκδοση επιταγών στους δικαιούχους εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καταβληθούν τα επιδόματα για τα σχέδια που ισχύουν από τις 16.3.20 μέχρι και τις 12.4.20.

Τέλος, έχει δημοσιευθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορούν τις εισφορές του Μαρτίου του 2020 μέχρι και τις 14.5.20 χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν μέσω του συστήματος JCC Smart.

Print Friendly, PDF & Email