Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Συμβουλίου του ΠΔΣ εκφράζουν τα συγχαρητήριά τους προς στην κα Άννα Κουκκίδη Προκοπίου για την ανάληψη των καθηκόντων της ως Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης με τις ευχές για ειλικρινή και αποτελεσματική συνεργασία προς αντιμετώπιση των σημαντικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Δικαιοσύνη και οι συλλειτουργοί της.
Ως ΠΔΣ ως βασικός εταίρος στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που καταβάλλεται στον χώρο της δικαιοσύνης, θα στηρίξουμε τη νέα Υπουργό στο δύσκολο και απαιτητικό έργο της, προσβλέποντας ότι μέσα από τη στενή επικοινωνία και τον διάλογο, μαζί και με όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των δρομολογούμενων τομών και αλλαγών.
Προς την κατεύθυνση, στόχος είναι ο προγραμματισμός συνάντησης του ΠΔΣ με την ΥΔΔΤ, το συντομότερο δυνατό, για τη συνολική ενημέρωση και συζήτηση για θέματα όπως: ODR ακροάσεις, ηλεκτρονική δικαιοσύνη (ejustice), digital recording, αύξηση αριθμού δικαστών, διορισμός συνταξιούχων δικηγόρων και δικαστών, τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου για παραπομπή υποθέσεων σε διαμεσολάβηση και διαιτησία, τροποποιήσεις του περί Δικηγόρων Νόμου, ο περί Πολιτικής Δικονομίας για την εκτέλεση αποφάσεων, ο περί Συμβάσεων Νόμος – σύνταξη πωλητήριων από δικηγόρους, θεσμικό πλαίσιο της Νομικής αρωγής, θεσμικό πλαίσιο του επαγγελματικού απορρήτου, στελέχωση με υπαλληλικό προσωπικό του νέου Εφετείου, το νέο Δικαστικό Μέγαρο, τα νομοσχέδια για Οικογενειακό Δίκαιο και συμμόρφωση της διοίκησης με ακυρωτικές αποφάσεις, η αναθεώρηση του Φορολογικού Συμβουλίου, η αύξηση διοικητικού προσωπικού Δικαστηρίων, τροποποίηση περί Δικαστηρίων Νόμου για τις κλίμακες δικαιοδοσίας και διάφορα άλλα νομοσχέδια.
Με αυτή την ευκαιρία, τονίζεται ότι η ενίσχυση της εποικοδομητικής συνεργασίας ΠΔΣ και ΥΔΔΤ καθίσταται ουσιαστική για την εύστοχη διαχείριση καίριων θεμάτων και διαχρονικών προβλημάτων, τα οποία συνδέονται με την ολιστική αναβάθμιση του τομέα της δικαιοσύνης προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών και της ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,