Ανακοίνωση σε σχέση με την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και την τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου

Για τα σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων αστικής φύσεως, ο Πρόεδρος του ΠΔΣ, δρ Χρίστος Κληρίδης, σε επιστολή προς την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Άννα Κουκκίδη Προκοπίου, τονίζει την άμεση αναγκαιότητα έγκρισης του σχετικού Νομοσχεδίου και αποστολής του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Για το νομοσχέδιο αυτό, ο ΠΔΣ θα διατυπώσει τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις του στο πλαίσιο των εργασιών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών.

Όσον αφορά το Νομοσχέδιο τροποποίησης του περί Δικηγόρων Νόμου για τον εκσυγχρονισμό αριθμού προνοιών, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας στη Νομική Υπηρεσία, ο δρ Κληρίδης σε επιστολή του προς τον Γενικό Εισαγγελέα κ. Γιώργο Σαββίδη, υπογραμμίζει το επείγον του θέματος με την παράκληση όπως ολοκληρωθεί η επεξεργασία και το νομοσχέδιο αποσταλεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για έγκριση και ακολούθως να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων καθώς πρόκειται για τροποποιήσεις σε σχέση με πειθαρχικές διαδικασίες και τα δικαιώματα ανανέωσης των αδειών εξασκήσεως επαγγέλματος.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,