Ανακοίνωση ΠΔΣ αναφορικά με την υποβολή στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο νέο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών

Ο ΠΔΣ αναγνωρίζει την ανάγκη μεταφοράς των ήδη καταχωρισμένων στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο νέο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και στηρίζει όλες τις προσπάθειες για πλήρη συμμόρφωση με τη διασφάλιση της διαφάνειας αναφορικά με τους πραγματικούς δικαιούχους.

Σημειώνουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας έχει ήδη συμμορφωθεί πλήρως με τις νομικές τους υποχρεώσεις μέσω της καταχώρισης των πληροφοριών στο «ενδιάμεσο σύστημα».

Ο ΠΔΣ εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για τις επιπτώσεις αναφορικά με την ειδοποίηση της Εφόρου Εταιρειών για υποβολή εκ νέου όλων των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στην «τελική λύση» του ηλεκτρονικού συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων σε τόσο σύντομο χρονοδιάγραμμα.

Η απαίτηση αυτή καθώς και η προειδοποίηση για επιβολή προστίμου για μη συμμόρφωση θέτει ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα και είναι πρακτικά αδύνατο να υλοποιηθεί.

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών θα πρέπει να μεριμνήσουν τάχιστα, ούτως ώστε τα δεδομένα που έχουν καταχωρισθεί μέχρι σήμερα να μεταφερθούν αυτόματα και με ασφάλεια στο νέο σύστημα. Για το σκοπό αυτό, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να εξευρεθεί η τεχνική λύση μέσω της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας.

Ως ΠΔΣ έχουμε ζητήσει  συνάντηση με την Έφορο Εταιρειών για να μεταφέρουμε τις θέσεις μας για την εν λόγω εγκύκλιο και να συζητήσουμε εναλλακτικούς τρόπους/εισηγήσεις ολοκλήρωσης του έργου.

Στο πλαίσιο αυτό, βρισκόμαστε σε συντονισμό και επικοινωνία με άλλους φορείς και οργανισμούς, ούτως ώστε να δρομολογηθούν άμεσα κοινές συνέργειες με στόχο τη ρύθμιση του συγκεκριμένου ζητήματος.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,