Ανακοίνωση Π.Δ.Σ. αναφορικά με την Οδηγία για το Ξ.Π.Χ. και τη Χ.Τ. (Ελληνική Έκδοση Αύγουστος 2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

 Θέμα: Αναθεωρημένη Οδηγία σχετικά με την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση των Αδικημάτων Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Αγαπητά Μέλη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Δ.Σ., ενημερώνει τα Μέλη του ότι έχει εγκρίνει αναθεωρημένη Οδηγία σχετικά με την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση των Αδικημάτων Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα εποπτευόμενα πρόσωπα (δικηγόροι, ΔΕΠΕ/Συνεταιρισμοί, ΕΠΔΥ) οφείλουν να εφαρμόζουν τις πρόνοιες της αναθεωρημένης Οδηγία την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

Η εφαρμογή της Οδηγίας είναι άμεση.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,