Ανακοίνωση για τις εργασίες της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών του ΠΔΣ

Σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε σε σχέση με την ανάγκη και τον στόχο της ταχύτερης διεκπεραίωσης του όγκου των υποθέσεων που τέθηκαν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2020 μέχρι και σήμερα.

Συγκεκριμένα, από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι και σήμερα διανεμήθηκαν στα δύο κλιμάκια της Επιτροπής 214 υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των 90 υποθέσεων που εκκρεμούσαν από προηγούμενα χρόνια.

Από τον Οκτώβριο 2020 μέχρι τον Μάιο 2023 καταχωρίσθηκαν ενώπιον της Επιτροπής 124 υποθέσεις.

Από το σύνολο των 214 υποθέσεων, διεκπεραιώθηκαν 158 υποθέσεις και εκκρεμούν ή/και είναι σε εξέλιξη 56 υποθέσεις.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για διευκόλυνση και επιτάχυνση των Κανονισμών, το Συμβούλιο του ΠΔΣ ασκώντας την εξουσία που του δίδεται, διόρισε δύο επιτροπές/κλιμάκια.

Προς τον πιο πάνω σκοπό θα συμβάλει ουσιαστικά και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΔΣ ημερομηνίας 05/12/2022, όπου δυνάμει του Κανονισμού 13(5) της ΚΔΠ 171/2018 σε σχέση με τη λειτουργία της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών για κάθε υπόθεση ενώπιόν της, θα διορίζεται εκ περιτροπής «rapporteur» (εισηγητής), ο οποίος αφού μελετήσει όλα τα σχετικά δεδομένα, θα υποβάλλει στην Επιτροπή εισήγηση με προτεινόμενο κείμενο απόφασης. Η Επιτροπή θα λαμβάνει την τελική απόφαση με δεσμευόμενη από την εισήγηση και/ή την προτεινόμενη απόφαση.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,