Ανακοίνωση για τη νέα διαδικασία καταχώρισης αίτησης για την πνευματική λύση του γάμου

Από την 1 Μαΐου 2023 τίθεται σε εφαρμογή η ηλεκτρονική καταχώριση πρόθεσης αίτησης για την πνευματική λύση του γάμου δυνάμει της νέας Νομοθεσίας.

Παρατίθεται ο σχετικός σύνδεσμος: https://pnevmatikilysi.cy.net

Ως εκ τούτου, σημειώνεται ότι μετά την 1η Μαΐου 2023 δεν θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις οι οποίες θα λαμβάνονται μέσω άλλης διαδικασίας πλην της ηλεκτρονικής υποβολής του ως ανωτέρω.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,