Διοικητικό Δικαστήριο: Aλλαγή στις ώρες συνεδρίασης δικαστών

Το Διοικητικό Δικαστήριο ανακοινώνει ότι από 1η Νοεμβρίου 2019 οι πιο κάτω Δικαστές του θα συνεδριάζουν στις ακόλουθες ώρες:

Γ. Σεραφείμ,  Δ.Δ.Δ.       8.45 π.μ.

Ε. Μιχαήλ,     Δ.Δ.Δ.       9.15 π.μ.

Print Friendly, PDF & Email