Αλλαγή ηλεκτρονικών διευθύνσεων Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος προχώρησε σε εκσυγχρονισμό και ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση του:

Για σκοπούς καλύτερης λειτουργίας των ηλεκτρονικών μας ταχυδρομείων και  ανταποκρινόμενοι στα σημεία των καιρών, έχουμε προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό και ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποσκοπώντας στην καλύτερη επικοινωνία με τα τμήματα και το προσωπικό του Συλλόγου και σε πιο ουσιαστική και εύχρηστη διαχείριση του οργανισμού.

Για σκοπούς επικοινωνίας παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Όλα τα emailsπου καταλήγουν σε @cytanet.com.cy και @cybar.org.cy

 1. cybar@cytanet.com.cy
 2. cybar2@cytanet.com.cy
 3. cybar3@cytanet.com.cy
 4. koulia.vakis@cybar.org.cy
 5. amldep@cybar.org.cy
 6. amldep1@cybar.org.cy
 7. reportm@cybar.org.cy
 8. trainee@cybar.org.cy
 9. elpida.kallenou@cybar.org.cy
 10. cybar5@cytanet.com.cy

Από τις 30/09/2020 Σύλλογος θα αποδέχεται και θα στέλνει emails μόνο μέσω του @cba.org.cy 

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων του Συλλόγου έχουν ως εξής:

 • ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:
 • ceo@cba.org.cy
  • κ. Κούλια Δ. Βάκη -Εκτελεστική Διεύθυντρια
  • Τηλ. Επικοινωνίας: 22873300 ή 99331339
 • admin@cba.org.cy
 • κ. Στέλλα Σταυρινού – Διευθύντρια Γραφείου  
 • Εξωδικαστηριακή Επιτροπή του ΠΔΣ.
 • Έκδοση του ετήσιου ημερολογίου των Δικηγόρων.
 • Έκδοση και διανομή του Νομικού Βήματος.
 • Νομική αρωγή καταλόγοι
 • Παράδοση Πιστοποιητικών και έκδοση απόδειξης πληρωμής.
 • Τηλ. Επικοινωνίας: 22873300 ή 99331338
 • ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΠΕ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ:

info@cba.org.cy

 • Το Τμήμα είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που άπτεται των εγγραφών και ανανεώσεων των αδειών των Δικηγόρων, καθώς και για θέματα που αφορούν την έκδοση αδειών των Ευρωπαίων Δικηγόρων.
 • Αλλαγές στα στοιχεία των Δικηγόρων που τηρούνται στο σύστημα του Συλλόγου.
 • Ανάρτηση αγγελιών.
 • Ανάρτηση Πινακίων Δικαστηρίων.
 • Εγγραφή ΔΕΠΕ στο Μητρώο που τηρεί ο Σύλλογος.
 • Εγγραφή και Ανανέωση αδειών Συμβούλων Αφερεγγυότητας.
 • Λειτουργοί: κ.κ. Χριστιάνα Χαραλάμπους, Παυλίνα Παύλου.
 • Τηλ. Επικοινωνίας: 22873300 – επιλογή 0 και 3.
 • ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ:
  • aml@cba.org.cy
  • Λειτουργοί : κ.κ. Χρυστάλλα Γεωργίου, Γιάννης Αλεξίου, Γιάννης Χατζηχάρος, Ειρήνη Αλεξάνδρου, Ελευθερία Παύλου, Παναγιώτης Γεωργίου.
 • Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για τους ελέγχους στους εποπτευόμενους σχετικά με το Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος (ΞΠΤ) και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Χ.Τ).
 • Εγγραφή ΕΠΔΥ.
 • Τήρηση Μητρώου Εμπιστευμάτων.
 • Έκδοση Πιστοποιητικών για ΔΕΠΕ, ΕΠΔΥ, εμπιστεύματα.
 • Διοργάνωση σεμιναρίων σχετικά με το ΞΠΤ.
 • Τηλ. Επικοινωνίας: 22873300 – επιλογή 4.
 • ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ:
 • Παραλαβή και εξέταση αιτήσεων από Ασκούμενους Δικηγόρους για το Έργο Επιδότησης.
 • Παραλαβή μηναίων εντύπων καταγραφής εργασιών.
 • Ετοιμασία μηναίου καταλόγου δικαιούχων αναφορικά με την πληρωμή.
 • Επιτόπιοι έλεγχοι στα δικηγορικά γραφεία/Νομική Υπηρεσία.
 • Τηλ. Επικοινωνίας: 22711613, 22711611, 22711612
 • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
  • cpt@cba.org.cy
  • Λειτουργός : κ. Σαλώμη Χαραλάμπους
  • Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων για έγκριση πιστοποιημένων παρόχων εκπαίδευσης.
  • Εξέταση νομικού περιεχομένου σεμιναρίων και κατηγοριοποίησή τους σε πιστοποιημένα ή μη.
  • Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων.
  • Εξέταση αιτήσεων παρατάσεων και απαλλαγών από την υποχρέωση της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
  • Έλεγχος συμπλήρωσης και καταχώρηση των απαιτούμενων μονάδων των δικηγόρων.
  • Τηλ. Επικοινωνίας: 22873300 – επιλογή 5.
 • ΤΜΗΜΑ CYLAW:
  • cylaw@cba.org.cy
  • Λειτουργός : κ. Ελπίδα Καλλένου.
  • Το Τμήμα είναι υπεύθυνο  για τη διαχείριση της ιστοσελίδας CYLAW.
  • Δημοσίευση Αποφάσεων Κυπριακών Δικαστηρίων και άλλων διαιτητικών οργάνων.
  • Ενοποίηση και δημοσίευση Πρωτογενούς Νομοθεσίας.
  • Δημοσίευση Δευτερογενούς Νομοθεσίας.
  • Τηλ. Επικοινωνίας: 22873300 – επιλογή 7.
 • ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ:
  • disciplinary@cba.org.cy
  • Λειτουργοί: κ.κ. Χρυστάλλα Τσιαλή, Παυλίνα Παύλου.
  • Το τμήμα είναι υπεύθυνο για την εξέταση πειθαρχικών παραπτωμάτων των Δικηγόρων.
  • Τηλ. Επικοινωνίας: 22889206.
Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: