Αλλαγή διαδικασίας χαρτοσήμανσης εγγράφων με σταθερά τέλη – Δείτε τους πίνακες

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι από τις 29/6/2020 η χαρτοσήμανση  εγγράφων με σταθερά τέλη (Πίνακας 1 πιο κάτω) θα γίνεται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και η αγορά των χαρτοσήμων θα πραγματοποιείται μόνο από εγκεκριμένους αντιπροσώπους (Πίνακας 2 πιο κάτω) και όχι από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας.

Για τη χαρτοσήμανση εγγράφων με σταθερά τέλη (πίνακας 1), θα εφαρμόζεται νέα διαδικασία ως ακολούθως:

1.    Υπολογισμός και αγορά  χαρτοσήμου

Το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται από τον ενδιαφερόμενο με βάση τον Πίνακα 1 και η αγορά του χαρτοσήμου πραγματοποιείται από τους αντιπροσώπους  που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2.

2.    Επικόλληση και ακύρωση χαρτοσήμου επί εγγράφου

Το χαρτόσημο επικολλάται στο έγγραφο και ταυτόχρονα ακυρώνεται ώστε να μην είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίησή του. Η ακύρωση του χαρτοσήμου επί του εγγράφου, επιτυγχάνεται με διπλή διαγώνια γραμμή επί του χαρτοσήμου, μονογραφή από τον ενδιαφερόμενο/συμβαλλόμενο  και ημερομηνία ακύρωσης.

Προσοχή: Έγγραφο το οποίο φέρει χαρτόσημο το οποίο δεν είναι ακυρωμένο, λογίζεται ως μη χαρτοσημασμένο.

3.     Εκπρόθεσμη χαρτοσήμανση για τέλη μέχρι €35

Στις περιπτώσεις όπου:

1. Το τέλος χαρτοσήμου δεν καταβάλλεται εντός 30 ημερών από την πρώτη υπογραφή ή σύνταξη του εγγράφου, τότε επιβάλλεται  πρόστιμο το οποίο ισούται με το ίδιο το τέλος (π.χ. τέλος χαρτοσήμου €35, πρόστιμο €35).

2. Το τέλος χαρτοσήμου δεν καταβάλλεται εντός έξι μηνών από την πρώτη υπογραφή  ή σύνταξη του εγγράφου, τότε το πρόστιμο ισούται με δύο φορές το ίδιο το τέλος  (π.χ. τέλος χαρτοσήμου €35, πρόστιμο €70).

Σημειώνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις η χαρτοσήμανση θα πρέπει να γίνεται ενώπιον Λειτουργού του Τμήματος Φορολογίας ή Πρωτοκολλητή.

4.    Έκδοση πιστού αντίγραφου

i. Σε κάθε αντίγραφο επικολλάται χαρτόσημο αξίας μέχρι δύο ευρώ, το οποίο ακυρώνεται με βάση τη διαδικασία ακύρωσης του χαρτοσήμου ως το σημείο 2 πιο πάνω.

ii. Αξία χαρτοσήμου

  • Αν το τέλος χαρτοσήμου στο οποίο υπόκειται το πρωτότυπο δεν υπερβαίνει τα δύο ευρώ, τότε καταβάλλεται το ίδιο τέλος με το πρωτότυπο.
  • Σε κάθε άλλη περίπτωση το τέλος για πιστά αντίγραφα είναι δύο ευρώ.

iii. Αναγράφεται η ένδειξη «ΠΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», από τον ίδιο ενδιαφερόμενο/συμβαλλόμενο ο οποίος ακυρώνει και το πρωτότυπο.

iv.  Για να θεωρούνται τα πιστά αντίγραφα δεόντως χαρτοσημασμένα, θα πρέπει να παρουσιάζονται πάντα μαζί με το χαρτοσημασμένο πρωτότυπο έγγραφο.

Χαρτοσήμανση εγγράφων με βάση την αξίας μιας σύμβασης

Το Τμήμα Φορολογίας προτίθεται να ανακοινώσει σύντομα νέα διαδικασία και για τη χαρτοσήμανση ορισμένων κατηγοριών εγγράφων των οποίων το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται με βάση την αξία μιας σύμβασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ
Είδος εγγράφουΤέλη χαρτοσήμων (€)
Βεβαίωση /Εγγύηση2,00
Γενικό Πληρεξούσιο6,00
Γραπτή Δήλωση4,00
Διαθήκη18,00
Έντυπο Διανομής35,00
Εγγυητική Επιστολή/Εγγυητική Τράπεζας4,00
Ειδικό Πληρεξούσιο2,00
Εκχώρηση Εμπορικού Σήματος /Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας  (όταν δεν καθορίζεται ποσό)    18,00
Εκχώρηση Εμπορικού Σήματος /Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (στο ποσό της αντιπαροχής)  €1 ανά €200 ή μέρος αυτών
Εκχώρηση Πωλητηρίου Εγγράφου δια δωρεάς (από πρώτου βαθμού συγγένεια)35,00
Ένορκη Δήλωση Δικαστηρίου4,00
Εξουσιοδότηση4,00
Καταστατικό/Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου35,00
Εμπίστευμα Κυπριακό18,00
Πρόσκληση4,00
Συμφωνία χωρίς ποσό35,00
Συναλλαγματική/Πληρωτέα εν όψει/σε πρώτη Ζήτηση1,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ
Α.Α.ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΤΗΛΕΦΩΝΑΔιεύθυνση Υποστατικών από τα οποία γίνεται η πώληση
1ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ22674594ΟΙΚΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ25371471
25341300
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
3ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ /  ΑΜ/ΣΤΟΥ24657015ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
4ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΦΟΥ26937774ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ
5ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ22407726ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ
7ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ25803826ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ
8ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ24803517ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ
9ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ ΠΑΦΟΥ26804419ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ
10ΣΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ99622911
97777776
ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 6 , ΔΙΑΜ. 202 , 3091 ΛΕΜΕΣΟΣ
11ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ99525675
22660124
99142474
ΛΕΩΦ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 105 Β , 2063 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
12ΘΕΚΛΑ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ99479353ΑΓΙΑ ΚΟΡΩΝΗ, 2745 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ
13ΜΑΡΙΛΕΝΑ  ΑΣΣΟΥ22498791
99671881
ΠΥΘΩΝΟΣ 5, 2042 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
14ΤΑΚΗΣ ΣΟΛΩΝΟΣ22677236
99224560
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 30-32, 1096 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
15ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ22526063
99673126
97877776
ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 9, 2540 ΔΑΛΙ
16ΕΛΕΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ99739763ΣΤΑΓΥΡΩΝ 19, ΔΙΑΜ.1, 2046 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
17ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ99815563ΟΔΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Δ83, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, 7060 ΛΑΡΝΑΚΑ
18ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ99498270ΑΘΗΝΩΝ 22, ΚΑΙΜΑΚΛΙ , 1021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
19ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ99583668ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 26, 2060 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
20ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ99913278ΠΑΡΝΗΘΟΣ 16, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,