Ακυρώθηκε θέση γραμματέα Επιτροπών στη Βουλή

Ακυρώθηκε πρόσφατα με απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, η προαγωγή το 2019 του ενδιαφερόμενου μέρους στη μόνιμη θέση Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Α’, στη Βουλή αντί της αιτήτριας, με το αιτιολογικό ότι η σύσταση του Αν. Γενικού Διευθυντή του Σώματος προς την ΕΔΥ ήταν πεπλανημένη και μη συνάδουσα με τα στοιχεία των διοικητικών φακέλων.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό πρακτικό, ο Αν. Γενικός Διευθυντής υπέβαλε τη σύστασή του υπέρ του ενδιαφερόμενου μέρους και αποχώρησε από τη συνεδρία της ΕΔΥ. Όπως επίσης καταγράφεται στο πρακτικό, ο Αν. Γενικός Διευθυντής έλαβε υπόψη του τις αιτήσεις των υποψηφίων, το περιεχόμενο της Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και τον προσωπικό και υπηρεσιακό φάκελο (φάκελο των ετήσιων υπηρεσιακών εκθέσεων) της αιτήτριας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Φilenews.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: