Α. & Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός & Συνεργάτες ΔΕΠΕ- Κενές θέσεις δικηγόρων

Η δικηγορική εταιρεία Α. & Α. Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός & Συνεργάτες ΔΕΠΕ ζητά Δικηγόρο (Δικαστηριακό Τμήμα) για το γραφείο της στη Λευκωσία.

Απαιτούμενα προσόντα: 

 • Πτυχίο Νομικής
 • Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Δικηγόρων του Π.Δ.Σ. και άσκηση της δικηγορίας με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία
 • Άριστη Γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας
 • Επαγγελματισμός, συνέπεια και εχεμύθεια
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων

Καθήκοντα: 

 • Χειρισμός δικαστηριακών υποθέσεων και διενέργεια ακροάσεων
 • Σύνταξη δικογράφων, συμφωνιών, αιτήσεων και άλλων νομικών εγγράφων
 • Νομική έρευνα σε όλους τους τομείς του κυπριακού δικαίου
 • Σύνταξη νομικών και άλλων εγγράφων, επιστολών, συμφωνιών κ.λ.π.
 • Παροχή τεκμηριωμένων νομικών συμβουλών μέσω νομικών γνωματεύσεων
 • Διεκπεραίωση εξωδικαστηριακών υποθέσεων
 • Διαπραγμάτευση συμφωνιών και υποθέσεων

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@ekllc.eu. 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,