10+3 μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας – Λήψη αρχείου με τις λεπτομέρειες

Το νέο πακέτο στήριξης της οικονομίας, το οποίο ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων («Pan-European Guarantee Fund»).
2. Σχέδιο Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς ΕΤΕπ για χορήγηση δανείων προς κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
3. Ρευστότητα ύψους μέχρι €800 εκ. για χρηματοδότηση ΜΜΕ μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου (ΤΕΚ).
4. Σχέδιο Επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια.
5. Σχέδιο Επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια.
6. Σχέδιο Επιδότησης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων.
7. Άμεση προώθηση ώριμων Αναπτυξιακών Έργων.
8. Σχέδιο κινήτρων για αεροπορικές εταιρείες με στόχο την ενίσχυση της
συνδεσιμότητας της Κύπρου και στήριξη του τουριστικού τομέα, ύψους €6,3εκ.
9. Πρόγραμμα συνδιαφήμισης με τουριστικούς πράκτορες για προσέλκυση τουρισμού και προβολή της Κύπρου ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού, ύψους €10εκ.
10. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 9% σε 5% για περίοδο 1/7/2020 μέχρι
10/01/2021 στους τομείς τουριστικών καταλυμάτων και εστίασης.
11. Παράταση της υποβολής φορολογικών δηλώσεων από μισθωτούς.
12. Διαγραφή των επιβαρύνσεων.
13. Επέκταση προθεσμιών υποβολής δικαιολογητικών στο Σχέδιο Εστία και
δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης.

Κατεβάστε το αρχείο με τις λεπτομέρειες των σχεδίων:

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,