Τροποποιήσεις του κανονισμού για το Ταμείο για την παροχή βοήθειας στους απόρους, συμφώνησαν οι 27

Οι πρεσβευτές της ΕΕ συμφώνησαν σήμερα για τροποποιήσεις του κανονισμού για το Ταμείο για την παροχή βοήθειας στους απόρους (FEAD), που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κρίσης του COVID-19 στους πιο άπορους. Οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν τα Κράτη Μέλη, τους οργανισμούς-εταίρους και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν πρόσβαση στο ταμείο και να προστατεύουν το προσωπικό τους που συμμετέχει στη διανομή της βοήθειας. Περίπου 13 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ επωφελούνται από το ταμείο κάθε χρόνο.

Συγκεκριμένα, η πρόταση εισάγει τα ακόλουθα νέα στοιχεία:

– προσωρινή δυνατότητα συγχρηματοδότησης κατά 100% από τον προϋπολογισμό της ΕΕ
– οι δαπάνες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης κρίσεων να είναι επιλέξιμες από την 1η Φεβρουαρίου 2020
– το κόστος αγοράς υλικού προσωπικής προστασίας και εξοπλισμού για οργανισμούς εταίρους να θεωρείται επιλέξιμο κόστος
– ορισμένα στοιχεία του επιχειρησιακού προγράμματος ως απάντηση στην επιδημία δεν θα απαιτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι τροποποιήσεις προβλέπουν επίσης ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες σε περιπτώσεις καθυστέρησης της παράδοσης τροφίμων ή βασικής υλικοτεχνικής υποστήριξης ή σε περίπτωση αναστολής ή μη πλήρους εφαρμογής των ενεργειών. Σε σύγκριση με την πρόταση της Κομισιόν, η θέση του Συμβουλίου προβλέπει τη δυνατότητα παροχής επισιτιστικής βοήθειας και βασικής υλικής βοήθειας όχι μόνο μέσω ηλεκτρονικών δελτίων, αλλά μέσω κουπονιών υπό οποιαδήποτε μορφή.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,