Κυκλοφόρησε η μονογραφία Civil Procedure in Cyprus του Αχιλλέα Κ. Αιμιλιανίδη

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Kluwer: The Hague, 2020 το σύγγραμμα Civil Procedure in Cyprus του Καθηγητή και δικηγόρου Αχιλλέα Κ. Αιμιλιανίδη. Το βιβλίο κυκλοφορεί ήδη σε ηλεκτρονική έκδοση ως e-book, ενώ εντός των προσεχών μηνών αναμένεται και η κυκλοφορία του σε έντυπη μορφή.

Το νέο σύγγραμμα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη ανάλυση του ισχύοντος δικαίου που αφορά στην πολιτική δικονομία στην Κύπρο με πλήρη αξιολόγηση της νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Περιλαμβάνει ανάλυση των θεμάτων που αφορούν στην κυπριακή πολιτική δικονομία, περιλαμβανομένης της δικαστηριακής οργάνωσης, της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων, της διαδικασίας και των δικονομικών κανόνων που αφορούν στην εκδίκαση αγωγών, αιτήσεων και εφέσεων, το δίκαιο απόδειξης, τα προσωρινά διατάγματα, την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών (διαιτησία, διαμεσολάβηση).

Το βιβλίο απευθύνεται στους ερευνητές και στους εφαρμοστές του δικαίου, κυρίως δικηγόρους και δικαστές, αλλά και σε φοιτητές. Κυκλοφορεί στην σειρά IEL: International Encyclopedia of Laws, η οποία αποσκοπεί να παράσχει εθνικές μονογραφίες επί θεματικών πεδίων του δικαίου με ενιαία δομή που επιτρέπει, πρόσθετα προς την χρήση του συγγράμματος από τους εφαρμοστές και ερμηνευτές του δικαίου, τη συγκριτική μελέτη και από ερευνητές αλλοδαπών δικαιοδοσιών.

Στην ίδια σειρά και από τις εκδόσεις Kluwer κυκλοφόρησαν εντός του 2019 και τα ακόλουθα συγγράμματα του Αχιλλέα Αιμιλιανίδη:

Constitutional Law in Cyprus, 2nd Edition

Family and Succession Law in Cyprus, 2nd Edition

Labour Law in Cyprus, 2nd Edition, with Christina Ioannou

Media Law in Cyprus, 2nd Edition, with Costas Stratilatis

Religion and Law in Cyprus, 3rd Edition

Print Friendly, PDF & Email