Ιστορική και επιβεβλημένη για τη Βουλή η συνταγματική τροποποίηση για την οικονομική της αυτονομία


Με ανάγνωση της σύνοψης της έκθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών άρχισε τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου, η συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2020. για το έτος, ο Πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης, σημείωσε δύο ιστορικά γεγονότα για τη Βουλή.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης, κηρύσσοντας την έναρξη της κορυφαίας συνεδρίας του Κοινοβουλίου, αναφέρθηκε σε δύο σημαντικά για τη Βουλή γεγονότα, τα οποία κατέστη δυνατόν να υλοποιηθούν ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες Βουλής και εκτελεστικής εξουσίας,

  • τον πρώτο αυτόνομο οικονομικό προϋπολογισμό της Βουλής και
  • την κατάθεση όλων των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου πριν την έναρξη της συζήτησης του προϋπολογισμού

Δείτε τις δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη:

“Πριν από την έναρξη της τριήμερης συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού του έτους 2020, κρίνω επιβεβλημένο να αναφερθώ σε δύο σημαντικά για τη Βουλή γεγονότα, τα οποία κατέστη δυνατόν να υλοποιηθούν ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες Βουλής και Εκτελεστικής Εξουσίας.

Το πρώτο ζήτημα αφορά στην οικονομική αυτονομία της Βουλής η οποία υλοποιήθηκε με σχετική συνταγματική τροποποίηση και είναι πλέον πραγματικότητα. Ο προϋπολογισμός της Βουλής έχει συνταχθεί στη βάση των ανώτατων ορίων δαπανών που έχουν ορισθεί από την Εκτελεστική Εξουσία και έχει ήδη εγκριθεί με Απόφαση του Σώματος στις 22 Νοεμβρίου 2019 και έχει ενσωματωθεί αυτούσιος στον υπό ψήφιση κρατικό προϋπολογισμό. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για μια ιστορική και επιβεβλημένη για τη Βουλή των Αντιπροσώπων εξέλιξη, που χωρίς καθ’ οιονδήποτε τρόπο να σημαίνει κατάχρηση ή αυθαιρεσία στη λήψη αποφάσεων, εξισώνει την Κυπριακή Βουλή με ό,τι ισχύει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, καθότι, μεταξύ άλλων, επέμβαση της μίας εξουσίας στα εσωτερικά θέματα της άλλης δε συμβαδίζει με την αρχή της αυστηρής διάκρισης των εξουσιών που διέπει το Σύνταγμά μας. 

Η δεύτερη εξέλιξη αφορά στην κατάθεση πριν από τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους στη Βουλή, όλων των προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για το 2020.  Όπως, γνωρίζετε διαχρονικά παρατηρείτο το φαινόμενο της καθυστερημένης υποβολής των εν λόγω προϋπολογισμών στη Βουλή, με αποτέλεσμα τη λειτουργία τους βάσει δωδεκατημορίων και πολλές φορές έκνομα, δηλαδή μετά την εξάντληση των δύο επιτρεπόμενων διαδοχικών δωδεκατημορίων.Φέτος, για πρώτη φορά όλοι οι προϋπολογισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή εγκαίρως και εγκρίθηκαν εντός των προβλεπόμενων συνταγματικών περιθωρίων.

Η μη έγκριση πολύ μικρού αριθμού προϋπολογισμών που εκκρεμούν και οι οποίοι με το νέο έτος θα λειτουργήσουν βάσει δωδεκατημορίου για τον μήνα Ιανουάριο, οφείλεται σε δική τους αποκλειστικά υπαιτιότητα, η οποία επ’ ουδενί βαρύνει τη Βουλή. 

Παρ’ όλο που κατατέθηκαν πριν την τελευταία ολομέλεια της Βουλής, δεν κατατέθηκαν αρκετά έγκαιρα για να μπορούν να μελετηθούν.  Νοείται ότι για το επόμενο έτος δε θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε καθυστέρηση ώστε η λύση να είναι οριστική και ολική.  Αυτή η εξέλιξη που έχει επιτευχθεί δίνει την ευχέρεια στους βουλευτές να επεκταθούν στις συζητήσεις τους και στα θέματα ημικρατικών προϋπολογισμών, κάτι το οποίο για πρώτη  φορά συμβαίνει.”

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email