Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα: Μόνο το 10,8% εμπιστεύεται τους πολιτικούς και το 32,3% την απονομή Δικαιοσύνης

Σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται η εμπιστοσύνη των Κύπριων πολιτών προς τους πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς.

Πραγματοποιήθηκε τη  Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας, Γύρος 9ος (2018/ 19).

Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey – ESS) είναι μια επιστημονική συγκριτική έρευνα που πραγματοποιείται από το 2002 ανά διετία σε όλη την Ευρώπη και μετρά στάσεις, πεποιθήσεις και μοτίβα συμπεριφοράς των πολιτών σε μια σειρά από πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά θέματα σε περισσότερες από τριάντα χώρες. Η Κύπρος συμμετέχει στην έρευνα αυτή από το 2006. H έρευνα στην Κύπρο χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔΕΠΣΑ).

Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων παρευρεθήκαν και απηυθύναν χαιρετισμούς  οι Πρυτάνεις των δύο Πανεπιστημίων, Καθηγητές Κώστας Γουλιάμος και Τάσος Χριστοφίδης.   Ενδεικτικά ευρήματα της έρευνας παρουσίασαν ο Καθηγητής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Μάριος Βρυωνίδης, και ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Χάρης Ψάλτης. Η έρευνα πεδίου έγινε με συντονισμό του Πανεπιστημιακού Κέντρου Ερευνών Πεδίου του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΑ.Κ.Ε.ΠΕ).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι τον Απρίλιο του 2019 με προσωπικές συνεντεύξεις. Το δείγμα της έρευνας ήταν αντιπροσωπευτικό του συνόλου των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω (χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας) που διαμένουν σε νοικοκυριά στην Κύπρο, ανεξάρτητα από εθνικότητα, ιθαγένεια ή γλώσσα. Τα άτομα επιλέχθηκαν με αυστηρές μεθόδους τυχαίας δειγματοληψίας. Tο μέγεθος του δείγματος ήταν περίπου 800 άτομα και κάλυψε όλες τις αστικές και αγροτικές περιοχές της Κύπρου.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνα για το 2018/19 κατέδειξαν χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης προς τους πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς γενικότερα. Τα χαμηλότερα ποσοστά  σε ότι αφορά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς καταγράφουν τόσοι οι Πολιτικοί (10,8%),  όσο και τα πολιτικά κόμμα (10,9%).  Χαμηλή παραμένει επίσης η εμπιστοσύνη προς την Κυπριακή Βουλή  (18,8%). Οι υψηλότερες αξιολογήσεις για εσωτερικούς θεσμούς καταγράφονται για  την Αστυνομία (49,5%),  και τη Δικαιοσύνη (32,3%). Από την άλλη υπάρχει διαχρονικά σταθερή εμπιστοσύνη προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (36,1% για το 2018, 33% για το 2012)  και υπάρχει μια αισθητή αύξηση της εμπιστοσύνης των Κύπριων πολιτών προς τα Ηνωμένα Έθνη το 2018 (35,7%) σε σχέση με το 2012 (26,8%).

Αναφορικά με άξονες του κοινωνικο-πολιτικού συστήματος στην Κύπρο, τα μεγαλύτερα επίπεδα ικανοποίησης καταγράφονται κυρίως για την ποιότητα του τρόπου ζωής (75,8%). Τα επίπεδα ικανοποίησης για την οικονομία της Κύπρου είναι κάπως αυξημένα σε σχέση με το 2012 (29,4%). Η γενική ικανοποίηση από το έργο της παρούσας κυβέρνησης βρίσκεται στο 29,7%. Η ικανοποίηση από τη λειτουργία της δημοκρατίας βρίσκεται στο 34,4%. Μείωση σε σχέση με το 2012 καταγράφεται στην ικανοποίηση για την κατάσταση της παιδεία (29,6%)  και τις υπηρεσίες υγείας (33,6%). 

Αναφορικά με το θέμα του μεταναστευτικού, καταγράφεται μια αντιστροφή της ακραίας στάσης από το 2012. Το 2012 σε ποσοστό περίπου 50% οι Κύπριοι δήλωναν ότι δεν επιθυμούσαν να επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν μετανάστη από διαφορετική φυλή, εθνότητα ή από φτωχότερες χώρες εκτός Ευρώπης.  Το ποσοστό αυτό για το 2018 κατέβηκε στο 15%. 

Αναφορικά με το Κυπριακό,  η λύση δύο κρατών ως μορφή επίλυσης του Κυπριακού ζητήματος συγκεντρώνει το μεγαλύτερο βαθμό απόρριψης,  όπου 72,4% των πολιτών τάσσονται εναντίον της λύση Δύο κρατών (13,7% ούτε εναντίον, ούτε υπέρ αλλά θα μπορούσε να ανεχτεί τη λύση αυτή αν ήταν απαραίτητο, 13,9% Υπέρ).  Εναντίον του ενιαίου κράτους τάσσεται το 27,4% ενώ το  57,2% δηλώνει Υπέρ (15,4% δηλώνει ούτε εναντίον, ούτε υπέρ).  Το δεύτερο ψηλότερο ποσοστό απόρριψης ως μορφή λύσης συγκεντρώνει η διατήρηση του status quo. Ποσοστό της τάξης του 50,8% είναι εναντίον της διατήρησης της παρούσας κατάστασης, ενώ μόνο το 18% είναι υπέρ (31.2% δηλώνει ούτε εναντίον, ούτε υπέρ).  Αναφορικά με τη λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ) ένα 35% μόνο τάσσεται εναντίον αυτής της μορφής λύσης ενώ  ποσοστό 27% δηλώνει Υπέρ της λύσης ΔΔΟ και 38.1% δηλώνει ούτε υπέρ ούτε εναντίον της ΔΔΟ αλλά ότι θα μπορούσε να ανεχτεί τη λύση αυτή αν ήταν απαραίτητο.

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Print Friendly, PDF & Email