Επ. Δικαστήριο Λάρνακας / Αμμοχώστου: Δείτε ποιες υποθέσεις μεταφέρονται σε άλλη ημερομηνία

Οι πιο κάτω αγωγές που βρίσκονται ενώπιον της κ. Τ. Καρακάννα Παρασκευαΐδου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας / Αμμοχώστου και είναι προγραμματισμένες την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 ακυρώνονται και ορίζονται για οδηγίες στις 9 Μαρτίου 2020 η ώρα 9:00 για να προγραμματιστούν από δεύτερο Πρόεδρο.

  • 30/14
  • 1222/14
  • 1289/14
  • 1442/14
  • 1208/15
  • 405/16
  • 1432/16
  • 1146/17
Print Friendly, PDF & Email