Ελλάδα: Δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Θεσμού της Νομικής Βοήθειας

Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Θεσμού της Νομικής Βοήθειας δημοσίευσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Ο θεσμός της νομικής βοήθειας στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας ρυθμίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την εισαγωγή του άρθρου 96Α ΚΠΔ με το άρθρου 17 N. 2721/1999, το οποίο και καταργήθηκε με τον N. 3226/2004, ο οποίος ρυθμίζει αναλυτικά -μέχρι και σήμερα, όπως τροποποιήθηκε με τον N. 4596/2019 – το ζήτημα της νομικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις, καθώς και σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα.

Στην πράξη ωστόσο ο N.3226/2004 δεν κατάφερε να λύσει ουσιώδη προβλήματα που αφορούν την διαδικασία, την διαφάνεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του θεσμού της νομικής βοήθειας (legalaid). Ο κανονισμός αποτελεί μία προσπάθεια να δοθούν λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί και αφορούν στο σύνολο τους την δικηγορική κοινότητα, πάντοτε εντός του υφισταμένου νομοθετικού πλαισίου.

Δελτίο Τύπου Δ.Σ.Α

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,