Δικαστήριο ΕΕ: Το δίκαιο ΕΕ απαγορεύει σε κράτος μέλος τη σύναψη συμφωνίας διαιτησίας που έχει ίδιο περιεχόμενο με άκυρη ρήτρα διαιτησίας διμερούς επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ κρατών μελών

Με τη δημοσιευθείσα στις 26-10-2021 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάνθηκε ότι το δίκαιο της Ένωσης απαγορεύει σε κράτος μέλος τη σύναψη συμφωνίας διαιτησίας που έχει πανομοιότυπο περιεχόμενο με άκυρη ρήτρα διαιτησίας η οποία περιλαμβάνεται σε διμερή επενδυτική συμφωνία (ΔΕΣ) μεταξύ κρατών μελών.

Επομένως, κατά το ΔΕΕ, το εθνικό δικαστήριο οφείλει να ακυρώσει διαιτητική απόφαση που έχει εκδοθεί βάσει μιας τέτοιας συμφωνίας διαιτησίας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,