Θέση Νομικού Συμβούλου στον Οργανισμό για την Απαγόρευση Χημικών Όπλων

O Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW) που εδρεύει στην Χάγη της Ολλανδίας επιθυμεί να προσλάβει Νομικό Σύμβουλο. Ο ρόλος του επικεντρώνεται στην παροχή νομικών υπηρεσιών για τη Γραμματεία και τα κράτη μέλη του OPCW μέσω της ερμηνείας και της εφαρμογής της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα (CWC), των αποφάσεων και των κανόνων διαδικασίας των οργάνων χάραξης πολιτικής, της εσωτερικής νομοθεσίας και του δημόσιου διεθνούς δικαίου. Προβλέπεται συνολικός μισθός: 160,228 USD. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 10.9.2020

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων εδώ

Πηγή: Cyprus Legal News

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,