Μπορεί η Κυβέρνηση να επικαλεστεί εφαρμογή του Δικαίου της Ανάγκης για τα νέα μέτρα ;

Τα νέα μέτρα της Κυβέρνησης για την καταπολέμηση του κορωνοϊού με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο, όμως προκύπτουν δύο βασικά ερωτήματα:

-Μπορούν τα επιβαλλόμενα μέτρα να θεωρηθούν αντισυνταγματικά, καθώς παραβιάζουν το άρθρο 13 του Συντάγματος;

-Μπορεί η Κυβέρνηση να επικαλεστεί το Δίκαιο της Ανάγκης για τα πρόσφατα μέτρα προστασίας;

Σχετικά με την εφαρμογή του Δικαίου της Ανάγκης απαιτούνται τέσσερις προϋποθέσεις :

  1. Επιτακτική/Αναπόφευκτη ανάγκη
  2. Αδυναμία άλλης θεραπείας
  3. Αντιστοιχεία των μέτρων που λαμβάνονται προς την ανάγκη που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν
  4. Τα μέτρα να είναι προσωρινά και να περιορίζονται στην διάρκεια των εξαιρετικών περιστάσεων

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αντιλαμβανόμαστε ότι ο ιός βρίσκεται ακόμη σε έξαρση, η ανυπακοή του κοινού ως προς το να ακολουθήσει τις οδηγίες της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας, κάθε άλλο από τα επιθυμητά αποτελέσματα δεν έχει φέρει μέχρι σήμερα. Συναφώς θεωρώ, πως εύλογα μπορούμε να αντιληφθούμε πως ο θανατηφόρος ιός δεν δύναται να περιοριστεί σύντομα, χωρίς τη λήψη των νέων αυστηρότερων μέτρων, μέτρα που πρέπει να εφαρμόσει πιστά και ο κόσμος.

Βάσει της πιο πάνω διαπίστωσης, προσωπικά θεωρώ ότι τα νέα μέτρα δεν είναι αντισυνταγματικά και μπορούν να υπαχθούν και να δικαιολογηθούν πλήρως από το Δίκαιο της Ανάγκης, εφόσον πληρούνται και οι τέσσερις βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους. Δεδομένου αυτού επιτρέπεται η προσωρινή παρέκκλιση από το “αυστηρό γράμμα” του νόμου, καθώς βρισκόμαστε μπροστά σε έναν αόρατο εχθρό, ο οποίος απειλεί την δημόσια υγεία και το σημαντικότερο έννομο αγαθό του ανθρώπου, τη ζωή του.

Print Friendly, PDF & Email